MEDICO-ACTIVITEITENVERSLAG

 

 

vzw MEDICO LIONS CLUBS BELGIUM

MEDICO LIONS CLUBS BELGIUM VZW

ACTIVITEITENVERSLAG 2018

Vzw Medico Lions Clubs Belgium is een zustervereniging van Lions Clubs MD112 Belgium, die in 1981 opgericht werd door Belgische Lions naar analogie van Medico Lions Clubs France. Sinds zijn ontstaan, heeft Medico zijn activiteiten gestadig uitgebreid waarbij een groeiende hulp geboden werd in verschillende ontwikkelingslanden.

Op 31 december 2018 bedroegen de beschikbare financiële middelen van Medico, de lopende projectrekeningen niet inbegrepen, 69.596,01€.

Behoudens de schenkingen die ontvangen werden van individuen, districten en Lions Clubs, wensen wij in het bijzonder ook de "Medico Peterclubs" te bedanken, die zich inschrijven in een systeem van financieel clubpeterschap dat sinds 5 jaar bestaat.

Dankzij alle ontvangen giften kon Vzw Medico Lions Clubs Belgium haar missie verderzetten door het ondersteunen van diverse projecten, zoals Vzw Steunfonds Aketi (DR Congo), het project Ujeli Care Center (Nepal), project Vzw Dorizon Doenie – Basodawish (Tanzania), project Shoe-Jabiro (Rwanda) en verschillende projectrekeningen, voornamelijk ‘Friends of Wangsel Institute’ (Bhutan), 'Brillen voor Arequipa' (Peru), 'Vzw Revive/Fistulae Medische missies' (Ethiopië en Madagaskar), 'Stichting Embrace/Yenege Tesfa' (Ethiopië), 'Perambakkam Abandoned Children' (India), 'Fund Cardio Kumasi' (Ghana), 'Memsaada Vzw' (DR Congo).

Sommige andere projectvoorstellen werden ontvangen en worden verder geanalyseerd en opgevolgd.

Na het succesverhaal van de drie vorige jaren, werd de Lions ‘BIARL’ brilleninzamelactie verder gezet met opnieuw een overweldigend succes. Meer dan 35.800 brillen werden ingezameld waardoor slechtzienden in Afrika, Azië en Zuid-Amerika konden worden geholpen.

Terwijl de 'missie-objectieven' van de vereniging en de 'verklarende nota met de criteria' voor de indiening van een aanvraag tot toelage voor een humanitair project beschikbaar zijn op aanvraag, werd de communicatie betreffende Medico Lions Clubs Belgium verzorgd via de informatie op de website van Lions Clubs MD112 Belgium, de publicatie van artikelen in het magazine LION, op nationaal vlak, en in edities van FLASH op districtsniveau.

De fiscale attesten voor giften gedurende het jaar 2018 werden samen met een dankbrief aan de schenkers toegestuurd eind februari 2019. Het nationale secretariaat Lions Clubs MD112 Belgium wordt van harte bedankt voor de bereidwillige hulp en medewerking.

In het kort, verder bouwen aan een veerkrachtige, dynamische vereniging werken met Lions voor Lions. We Serve in Lionism. Om u beter te dienen.

Jacques De Moor
Voorzitter vzw Medico Lions Clubs Belgium

Voor meer inlichtingen, gelieve uw vraag te richten tot de bestuurders en verantwoordelijken van uw district:

- voor D112-A : PCC Jacques De Moor (voorzitter) of PID Elien Van Dille (public relations);

- voor het D112-B : PCC Stefaan Willems (penningmeester) of Paul Machon;

- voor het D112-C : DG Eric Benoit (secretaris) of PDG Beno Israël;

- voor het D112-D : PCC Stéphan Georges (vicevoorzitter) of Jacques Fondu;

 

of via het e-mailadres medico@lions.be.

 

De effectieve leden van Vzw Medico Lions Clubs Belgium, zijn:

- voor het D112-A : IPDG 2017-18 Marc Cosyns (adjunct secretaris)

- voor het D112-B : PCC Carl Tack

- voor het D112-C : PP Victor Angillis (adjunct-penningmeester)

- voor het D112-D : IPDG 2017-18 Gérard Stelleman

Bankrekening Vzw Medico Lions Clubs Belgium

ING BE02 3631 3256 0240

Iedere gift van 40€ of meer geeft recht op een fiscaal attest

Medico verdeelt 100% van de ingezamelde fondsen aan waardevolle projecten

van sociale geneeskunde en hulp in ontwikkelingslanden (volgens de OESO-lijst)