MEDICO BELGIUM vzw


De organisatie werd opgericht in 1981 door Belgische Lions die via het Lions District 409 (Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi) de plaatselijke bevolking hulp wilde bieden. Na al die jaren heeft Medico zijn activiteiten uitgebreid naar andere delen in de wereld. De vraag om hulp te bieden vermindert er niet op.

Medico heeft de bedoeling om vooral projecten op het gebied van sociale geneeskunde aan te moedigen. Ook wil Medico snel kunnen ingrijpen bij natuurrampen en deelnemen aan humanitaire acties.

In de loop der jaren is de manier van helpen geëvolueerd. Die hulp bestond aanvankelijk in het leveren van medisch materieel dat gratis werd gekregen of waarvan de aankoop door Medico werd gesubsidieerd. Medico heeft nauwe banden met ‚"De Lions Vriendschapsketen‚" van Lions Club Leuven. Zij stockeren de goederen, indien nodig herstellen zij en zorgen ook voor het transport.

De laatste jaren legt Medico zich meer toe op het toekennen van steun aan projecten die door andere humanitaire organisaties worden voorgesteld, meer dan aan projecten van Lions Clubs zelf.

De beslissing om projecten te steunen wordt genomen door de Raad van Bestuur. In deze Raad van Bestuur zetelen uitsluitend Belgische Lions Clubleden. Medico beschikt over de vergunning om fiscale attesten af te leveren aan personen of bedrijven voor iedere gift van 40 € of meer. De voorwaarde is dat de gelden worden aangewend voor projecten in landen die beschouwd worden als "ontwikkelingslanden".

In het kader van de actie SightFirst spendeert de Internationale Organisatie van de Lions Clubs sinds 80 jaar aanzienlijke bedragen voor de strijd tegen oogziekten.

Een tweede campagne, SightFirst II, werd nu afgesloten. Het is sinds maart 2007 dat Medico zijn medewerking verleent aan deze actie in de vorm van een nationale campagne die er in bestaat om oude brillen te verzamelen bij talloze apothekers. De brillen worden nagekeken en klaargemaakt voor hergebruik door Medico France. Zij worden aansluitend gratis verdeeld aan de bevolking in landen ten zuiden van de Sahara.

Sinds haar oprichting heeft Medico kunnen rekenen op de hulp van de Belgische Luchtmacht om tientallen tonnen medisch materieel over te vliegen naar de Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi. Daarnaast heeft Medico ook voor meer dan 500.000 € steun geleverd aan projecten op een aantal continenten.

Hier volgt een onvolledige lijst van een aantal recente tussenkomsten :

  • Guinea / Conakry ( medisch materieel)
  • India / Bihr (dijkherstelling)
  • Centraal Afrikaanse Republiek ( de financiering van een palmboomplantage van 3 ha en een industriêle kippenkwekerij voor een weeshuis)
  • Oekraïne / Kalinkavitchy ( apparatuur voor een hospitaal)
  • Litouwen / Salilé (vloerbedekking van een operatiezaal)
  • India / Bihr aardbevingsgebied (een hoeveelheid medische verbanden en klein chirurgisch materieel)
  • Egypte (de bouw van een afvalverbrander in een melaatsenhuis)
  • Vietnam / Hue (de bouw van een slaapzaal en een atelier in een weeshuis)
  • Burkino Faso ( de gedeeltelijke financiering van de bouw van een waterpomp).

Medico is trouw aan de leuze van de Lions Clubs "WE SERVE" en is vast van plan om de humanitaire acties verder te zetten. Medico blijft niet onverschillig voor de noodsituaties in deze wereld. Het is daarom dan wij uw financiêle hulp nodig hebben.

De bankrekening van Medico Lions Clubs Belgium vzw is IBAN BE92 2100 4306 5123 BIC Code GEBABEBB . Voor iedere gift van 40 € of meer, geschonken door een persoon of een bedrijf, leveren wij een fiscaal attest af.