Lions Worldwide

Lions Clubs International is de grootste service club ter wereld. Wij tellen 1.35 miljoen leden in meer dan 45.000 clubs over de hele wereld.

Lions zijn overal. Wij zijn actieve mannen en vrouwen in meer dan 206 landen en gebieden.

Lions hebben een dynamische geschiedenis. Lions ontstond in 1917 en is vooral bekend om zijn strijd tegen blindheid ‚deze maakt deel uit van onze geschiedenis, maar is nog steeds ons belangrijkste werk. Daarnaast zetten wij ons vrijwillig in voor verschillende gemeenschapsprojecten zoals de milieubescherming, voedsel voor de armen en hulp aan de ouden van dagen en mindervaliden.

Lions geven het zicht. Lions werken aan hun missie ‚"vision for all‚" door hun onderzoek van de ogen, het uitrusten van hospitalen en klinieken, het verdelen van geneesmiddelen en het bewustmaken van oogziekten. Dankzij talrijke lokale inspanningen en ons internationaal programma SightFirst, met als doelstelling het uitroeien van blindheid, hebben wij onze inzet voor het behoud van het zicht uitgebreid.

Lions hebben aandacht voor de jeugd. Onze gemeenschapsprojecten wijden zich vaak lokaal aan kinderen en scholen. Op internationaal vlak bieden wij talrijke programma’s zoals het Peace Poster Contest, Youth Camps and Exchange en Leefsleutels.

Ons Leo-programma biedt de jongeren over de hele wereld de gelegenheid tot persoonlijke ontluiking via vrijwilligerswerk. Er zijn ongeveer 144.000 Leo’s en 5.700 Leo clubs in meer dan 140 landen in de wereld.

Lionstoelagen. Sinds 1968 heeft de Lions Clubs International Foundation (LCIF) wereldwijd meer dan 700 miljoen US$ via toelagen geschonken aan Lions humanitaire projecten. LCIF werd in 2007 in een onderzoek van The Financial Times tevens als eerste niet-gouvernementele organisatie geklasseerd.

De Stichting en de Lions bieden samen hulp aan de gemeenschappen die het slachtoffer zijn van natuurrampen door aan onmiddellijke behoeften te voldoen zoals voedsel, water, kleren en medische hulp en door steun te bieden bij de heropbouw op lange termijn.

Lions zijn actief. Ons devies is ‚"We Serve‚". Lions maken deel uit van een globaal service netwerk dat onze lokale gemeenschappen hulp biedt waar nodig.