Blog: november 2020

Lions en Leo’s,

Nog een maand en het nieuwe Lions jaar heeft er al een half jaar op zitten. Spijtig genoeg blijft de tweede coronagolf ons in de greep houden. Het ziet er trouwens naar uit dat het virus bij ons zal blijven tot het einde van het Lions jaar en ons wellicht zelfs nadien nog parten zal spelen.

Bij de pakken blijven zitten staat echter niet in het woordenboek van Lions en Leo’s. In vorige blog werd er al ingegaan op de creativiteit van de clubs in het gebruiken van internetplatformen allerhande om geld in te zamelen voor onze goede doelen. Trouw aan de WE SERVE gedachte wordt er echter ook zo goed mogelijk voor hen gezorgd. Wellicht een beetje meer via geldelijke bijdragen dit jaar dan via hands-on…alhoewel!

Onderstaande foto’s bewijzen immers het tegendeel.VOEDSELBANKEN – AntwerpenSTEUNTJE ZORGVERLENERS – Groenhoef


BOUWCENTRUM POELS - Diest


SPEELGOED VOOR KINDEREN – Aarschot parel v/h Hageland


En er zijn ongetwijfeld meerdere tussenkomsten en bijdragen te vermelden. Daarom deze warme oproep, die overigens reeds werd gelanceerd via Luc Debois, om zoveel mogelijk foto’s – filmpjes - anekdotes etc toe te sturen aan lionsdistrict112b@gmail.com. Ook de driemaandelijkse spreadsheet van Alex en Jasmin zullen bijdragen tot het in beeld brengen van wat ons district op het servicevlak betekent. Gebruik van myLion kan natuurlijk ook. Kortom er zijn mogelijkheden genoeg om onze activiteiten rond goede doelen mee te delen. En dit is belangrijk voor onze geloofwaardigheid als serviceclub. Samen met de inspanningen en resultaten van LCIF vormen ze immers de veruitwendiging van waar Lions WE SERVE voor staat. Ik durf daarom Andrew Solomon, journalist, wat te parafraseren: ‘Only when we are ashamed we cancel our stories, whereas our stories are the foundation of our identity’. Laten we dus meer vertellen!

Ondertussen lopen de clubbezoeken verder zij het wat bescheiden. Hopelijk kan ik er in slagen om een 18 à 20 clubbezoeken voor het einde van het jaar af te ronden – deels fysiek, deels virtueel. Feit is dat ze sterk bijdragen tot een beter begrip van wat er leeft en hoe de clubs ondanks de uitdagingen toch relevant blijven en hun uiterste best doen om een verschil te maken. Allen smachten ze wel naar die goede oude samenkomsten en acties, naar die warme ontmoetingen, naar die geanimeerde discussies, naar die verrijkende sprekers,… kortom naar het normale(re) clubleven.

Als afsluiter wou ik graag een nieuw initiatief lanceren. Het gaat over het delen van verhalen en informatie uit het district. Korte artikels, interviews, opiniestukken, etc willen we een plaats geven. Samen met Erik Van De Sande en met de hulp van meerdere Lions zullen we dit verder uitwerken. Jullie horen nog van ons. Laten we het kalenderjaar afsluiten met een gedegen overzicht van waar we werkelijk voor staan.

Met dank, en tot volgende maand.

Marc De Kegel

DG112B 20-21

LCAarschot.

 

‘United in kindness and diversity Lions and Leo’s make the difference via'
‘the power of We Serve!’

SPEELGOED VOOR KINDEREN – Aarschot parel v/h Hageland