Blog: oktober 2020

Lions en Leo’s,

Het is me wat die verstrengde coronatoestand! Slechts 7 clubbezoeken gedaan in september – 8 in oktober gepland, 2 afgelast, 3 gedaan waaronder dan nog 1 via videoconference en de rest nog hangende. Gelukkig is er de ‘zoom’. Ook de kabinetsvergadering moest er aan geloven en dit voor de tweede maal reeds. Zoomen staat voortdurend op het menu zelfs op elke zaterdag. Zoomen voor het Lions European Virtual Symposium, zoomen rond het GAT beleid, zoomen met het bureau van de Gouverneurs Raad, zoomen met de groep communicatie, zoomen met het Multiple district. Het zoomen nestelt zich in onze gewoontes. Niet altijd de meest geprefereerde manier van communiceren, maar à la in tijden van crisis moeten we roeien met de riemen die we hebben en er het beste van maken.  Het alternatief ligt overigens niet voor de hand en komt met bijsluiter.

Gelukkig kunnen we vaststellen dat de clubs op zeer creatieve wijze een mouw trachten te passen aan de nieuwe situatie.  Door sterk in te zetten op het communiceren met de leden en door de clubwerking actief te houden, behouden ze het noodzakelijke contact. De ziel mag immers niet uit de clubs verdwijnen zoveel is duidelijk.

Tegelijkertijd is het onontbeerlijk om de richtlijnen van de overheid zo strict mogelijk na te volgen. Tijdens de laatste kabinetsvergadering kregen we daar een overtuigend bewijs van via Jan Standaert en dr. Jan Verhaert, gewestvoorzitters van respectievelijk Antwerpen agglomeratie en Limburg. Vanuit hun eigen ervaring – Jan Standaert als hoofdverpleger en vrijwilliger van het Rode Kruis bij het vervoer van coronapatiënten en Jan Verhaert als pneumoloog in het ziekenhuis van Oost-Limburg – gaven ze beiden een realistisch maar niet al te rooskleurig beeld van wat covid-19 met de zorg doet. Laten we dus maar bescheiden zijn en voorvechters als diegenen die een verschil willen maken door het volgen van de instructies.

Ondanks dit alles blijft ons district actief betrokken bij wat ons drijft en dit door de noodzakelijke fondsen te werven ‘no matter what’. Massaal wordt ingezet op online verkopen. Champagne en wijnen, koekjes en apero/brunch/dinner-boxen genieten de voorkeur van menige club. Ook cultuur krijgt aandacht via een online kunstverkoop, een drive-in film event, een theaterstuk, een concert, you name it. En dit allemaal coronaproof natuurlijk. Lions laten zich immers niet uit hun lood slaan. Naast zoomen beheerst Lions dus het webshoppen voor het goede doel. Om het een en ander breder bekend te maken bij de clubs hebben we een enquête gehouden via gewest- en zonevoorzitters. Samen met ontvangen feedback tijdens vergaderingen en clubbezoeken resulteerde dat in een document ‘alerte clubs in coronatijden’ dat inmiddels aan de clubvoorzitters werd bezorgd. De bedoeling is inspiratie op te doen door het oplijsten van een aantal tips voor clubwerking, fundraising en sociale dienstverlening. Maak er gebruik van!

Lions zoomen van de activiteit en dragen bij tot het realiseren van de doelstellingen die we ons hebben gesteld (ze staan onderaan nog eens opgesomd ter herinnering). Vanaf volgend kwartaal zullen we overigens meer ingaan op onze realisaties.

Laat mij deze blog eindigen met een verzoek om onze maatschappelijke relevantie en impact te helpen verankeren. Volgende anekdote die ik vernam tijdens een van mijn (niet door corona afgelaste) clubbezoeken kan het belang ervan illustreren.

Een lid van de club Amberes kreeg via een zakenrelatie uit Thailand de vraag of er iets kon gedaan worden voor de slachtoffers van de tsunami in Puketh, ondertussen reeds 6 jaar geleden. Dit werd besproken in de club en positief beantwoord. Financiële hulp werd bijeengebracht en dankzij het Lions netwerk ter plaatse gekregen.  Resultaat: 9 ton rijst werd aangekocht en verdeeld, en 29 kinderen werden met hun ouders herenigd. Van impact gesproken.

Deze en andere anekdotes moeten we vertellen. Ze helpen ons Lions te positioneren, bekendheid te creëren, terechte fierheid te genereren en potentiële leden aan te trekken.

Aarzel niet via de rapportage van de sociale acties onze betrokkenheid om te zetten in klare impact. Ik reken op jullie input. Met dank.

Marc De Kegel

Gouverneur 112B 20-21

LC Aarschot

‘United in kindness and diversity maken Lions en Leo’s het verschil via ‘the power of We Serve!’

 

 

 

 

DOELSTELLINGEN Lions jaar 20-21:

 1. De ziel van de clubs bewaren en actief blijven in covid-19 omstandigheden.

 2. Een klaar doel voor ogen houden in elk domein dat ons bezighoudt:
  1. GST: het continueren van de bestaande projecten op clubniveau en op districtsniveau  (zoals brilleninzameling, voedselbanken en dopjesinzameling) – het streven naar maatschappelijke impact – het uitwerken van een bakenproject in de gemeenschap waarin we werken - en rapportage van onze sociale acties.
  2. GMT: het streven naar het behoud van onze ledenaantallen door gestage aanvulling van wie ons verlaat – het behouden van fierheid en directe betrokkenheid van (al) onze Lions jong en oud – het zoeken naar alternatieve vormen van clubuitbreiding via bvb branchclubs, cyberclubs, campusclubs, specialty club(s) of Leo2Lion transitie.
  3. GLT: het streven naar een lerende organisatie door sharing, best practices en vorming, praktisch gebracht via webinars rond relevante onderwerpen voor onze Lions clubs – het streven naar continuïteit door de identificatie en het inzetten van onze competenties via een talentenpool.
  4. LCIF: het beklemtonen van het belang van onze Foundation voor Lions wereldwijd, en dus ook bij ons in België - het lokaal bijdragen aan LCIF via clubbijdragen en het steunen van het werk van de gouverneur.
  5. Jeugd: het werken met jeugd om onze toekomst te verzekeren door het steunen van een van de jeugdprogramma’s (Quest, Vredesposter, Youth camp&exchange, muziekwedstrijd, Youth ambassador, Leo’s).
  6. Communicatie: in contact blijven met de leden via Flash en Memo, via de gouverneurs blog, via de website, via de sociale media – het verzorgen van de videoconferences – het aanbieden van een betekenisvolle districtconventie.
  7. Netwerking: het draaiende houden van onze netwerken van expertise zodat niet alle info moet passeren langs de clubvoorzitter en zodat we een platte organisatie vormen waar iedereen een rol te vervullen heeft/ netwerk van LCIF-coördinatoren – netwerk rond GST/GMT/GLT /LCIF– netwerk rond jeugd – netwerk rond communicatie – netwerk rond …
 3. Toekomst: het efficiënter maken van onze werking en governance – het positioneren van Lions voor de toekomst.