Blog: augustus 2020

Hello, beste Lions en Leo’s,

Ik neem mij voor jullie maandelijks via een blog inzage te geven in wat wij denken en doen als jullie vertegenwoordigers in het district. Welkom dus bij deze eerste gouverneursblog.

Het hoeft niet tot in den treure te worden herhaald: corona beïnvloedt onze manier van werken en communiceren. We zijn al uitgeroepen tot de babyzoomgeneratie en de zoomgouverneurs. Maar ondanks de virtuele oplossing verlangen de meesten onder ons toch naar een face2face-ontmoeting zowel in het kader van vriendschap in clubverband als op het stuk van sociale acties en fundraising. En dat is maar normaal ook, want fundamenteel in de werking van Lions.

We maken ons dan ook op districts- en clubniveau terecht zorgen over de realisatie van onze Lions-agenda en niet in het minst over het blijvend en verfrissend contact tussen de clubleden. De motor van onze werking mag immers niet sputteren. Meerdere activiteiten werden afgelast, ingekort of uitgesteld. Maar ook tal van creatieve inspanningen werden geleverd om ons mantra waar te blijven maken in deze bijzondere tijden. De clubs blijven dus duidelijk niet bij de pakken zitten. En dat is veelbelovend.

Ook ik blik terug op een uitzonderlijk drukke eerste maand sinds de eedaflegging als gouverneur met zoomvergaderingen, gesprekken, voorbereiding van allerhande documenten, opstarten van projecten en voortzetting van sociale acties.

Zelden is ‘We Serve’ zo nodig dan vandaag. Zelden was dit ook zo van toepassing op onszelf. Vandaar de oproep om als club in eerste instantie aan de clubleden te denken. Laten we zeker stellen dat er niemand tussen de plooien valt. Vriendschap is nu eenmaal onontbeerlijk om samen het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke tijden.

Vanuit het district stellen we alles in het werk om waar nodig te helpen. Een uitwisselingsprogramma met best practices van de clubs ter inspiratie van anderen, wordt opgezet in samenwerking met gewest- en zonevoorzitters. Meer hierover na de kabinetsvergadering van 7 september. Ondertussen zijn de traditionele sociale acties op districtsniveau verdergezet, zoals de brilleninzameling – de voedselbanken – de dopjesinzameling bij de Leo’s. Nieuwe initiatieven worden bekeken, zoals een bloeddonoractie en hulp aan Beiroet. Hiervoor wordt een concreet project opgetuigd zodat onze bijdragen via de juiste kanalen hun weg vinden volgens het principe ‘where there is a need, there is a Lion’.

Ook de clubs laten zich niet onbetuigd en zoeken naar alternatieve manieren om onze service voort te zetten. Lions geven immers nooit op - Lions en Leo’s maken het verschil via the power of we serve.

En bedenk ook ‘you never walk alone’ – Tot binnenkort, Marc De Kegel