Blog: mei 2021

16 mei 2021. De districtsconventie 112B is een week voorbij. We mochten heel wat positieve reacties ontvangen waarvoor gemeende dank. Maar de eerlijkheid gebiedt te vermelden dat er ook verzuchtingen waren betreffende de lange duur van de pandemie die het normale Lions leven behoorlijk beïnvloedde. Inderdaad van fysieke samenkomsten kwam helaas niet veel in huis. We ‘zoomden’ maar dat het een lieve lust was. En het is nog niet gedaan. Versoepelingen zijn er maar risico’s zijn er ook nog. De autoriteiten spreken dan ook over risicobeheersing.

En toch blijven we optimistisch. Het kan verkeren zei Bredero en dat geloven we ook. Meerdere clubs beginnen reeds samenkomsten in vivo te plannen en kijken uit naar de eerste dinnervergaderingen sinds lang. Mooie vooruitzichten zwellen aan. Hopelijk kunnen we het jaar afsluiten met een herwonnen gewoonte om het glas op de vriendschap te heffen en positief naar de toekomst te kijken.

En toch kijk ik ook even terug. Want we hebben heel wat gerealiseerd samen. Ik heb dan ook mijn slottoespraak en dankwoord van de conventie toegevoegd aan deze blog. Lees dit gerust nog eens na want we hebben met zijn allen heel wat tot een goed einde gebracht ondanks of dankzij de covid-pandemie.

Reflecterend over de voorbije 10 maand kan ik niet anders dan een aantal principes in herinnering brengen die ik trachtte aan te houden gedurende het jaar. Principes die ik in één van de vele reacties op de ontvangen boodschappen al deelde met PDG Guy Schalenbourg:

  • À la guerre comme à la guerre: in gegeven omstandigheden het beste van jezelf geven en je niet uit je lood laten slaan,
  • Een visie zonder executie is een hallucinatie: veel kakelen zonder eieren te leggen brengt niets voort. Concrete zaken in het licht van daadwerkelijke maatschappelijke impact is in wezen waar Lions het voor doet,
  • Wat we doen moeten we doen in een sfeer van samenhorigheid, begrip en verstandhouding.

Beroepsmatig hield ik nogal van metaforen die ik in toespraken of liedjes meende te zien of te horen en dus te moeten onthouden voor later gebruik. En dat deed ik dan op onbewaakte momenten. Ik deel er hier een paar met jullie (uit de mond van een paar bekende figuren):

Fidel Castro. Ofschoon niet refererend aan het socialismo, interpreteer ik de Cubaanse slogan op een aan Lions aangepaste manier: Rebelde ayer – oude gewoontes afzweren en het verschil blijven maken, hospitalaria hoy – blijvend vriendelijk en gastvrij zijn (united in kindness and diversity), heroica siempre - altijd fier op wat we doen met de power of WE SERVE.

Charles Aznavour. ‘Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles, il semble que la misère serait moins pénible au soleil’ (uit ‘Emmenez-moi’). Ofschoon Aznavour het over andere zaken had, zie ik er ook ‘la vie en rose’ in en het feit dat alles in een licht van zonneschijn er beter en meer draaglijk uitziet.

Frank Sinatra. ‘Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race’ (uit ‘That’s life’). Volharden, volhouden, alles komt wel weer goed…mits geloof, toewijding, doorzettingsvermogen en moed.

Me hierop baserend ben ik overtuigd dat Lions nog een mooie toekomst heeft. Belangrijk is wel dat de organisatie de moed heeft om aan zichzelf te sleutelen rekening houdend met wat er rondom ons gebeurt. Maar dat hebben we in eigen handen.

Laten we er dan ook werk van maken.

Marc De Kegel

DG 112B ‘20-‘21

 

‘United in kindness and diversity Lions and Leo’s make the difference via'
‘the power of We Serve!’

SPEELGOED VOOR KINDEREN – Aarschot parel v/h Hageland

 

 

 

 

LIONS 112 B – DISTRICTSCONVENTIE 8 MEI 2021 – DANKWOORD


Beste Lions en Leo’s,

Vandaag 8 mei is voor mij, voor ons een speciale dag: de districtsconventie 112B zit er bijna op - er resten nog zeven weken alvorens gouverneur Magda aan zet is. Nog zeven weken genieten van de bijdragen van de clubs, nog zeven weken om hier en daar gaten te vullen en zaken af te ronden die onze équipe beloofd had te doen. Immers wij zijn gegaan voor visie EN realisatie om te vermijden dat we alleen gehallucineerd hebben.

Maar sta me toe ook te verwijzen naar een ander memorabel moment vandaag: Lieve en ik zijn vandaag 45 jaar getrouwd.

Daarom begin ik mijn dankwoord een beetje anders dan normaal met een grote dank aan haar. Ge weet ‘Jeroen Brouwers schrijft een boek en hij doet dat goed’, welnu ‘Lieve schrijft geschiedenis en zij doet dat uitstekend’, ook als zonevoorzitter van Lions, ofschoon ik nogal geen klein beetje bevooroordeeld ben.

Laat mij daarom vlug van versnelling veranderen. Ik kijk immers terug op een goed geoliede werking met een uitstekend team: kernkabinet, kabinetsleden met gewestvoorzitters, zonevoorzitters, commissievoorzitters, enz. en in het bijzonder de clubvoorzitters en de clubleden zelf.

Het was me het jaartje wel. Maar zonder jullie steun en bijdragen was wat we bereikt hebben onmogelijk geweest. Onder de leuze ‘minder kakelen en meer eieren leggen’ hebben we heel wat eieren gelegd en zaken gerealiseerd met zijn allen ten voordele van club- en districtwerking. Ik som even op:

…Te beginnen met 45 clubbezoeken – het in stand houden van de ziel van de clubs in de atypische coronaperiode - samenwerking Lions en Leo’s - deze unieke livestream vanuit het Kasteel van Nieuwland – de eerste recruteringsvideo in het district en zelfs het MD – de gebruikersvriendelijke conventiewebsite - de introductie van een vernieuwde districtswebsite – de anonieme stemming via Balotilo – de succesvolle webinars – de inhoudelijk sterke flashes – de youtube en instagram introductie – het districtshandboek(DHB) - de maandelijkse gouverneursblogs – de inspirerende publicaties – Lions & Leo’s @work – de bakenprojecten –  de posters - filmpjes voor onder andere Voedselbanken en SOHAP – de brilleninzameling – de sociale acties en bijdragen voor LCIF – de goodie/info box voor clubvoorzitters en kabinetsleden – de Leo2Lion revival, ….om nog te zwijgen over de spectaculaire online fundraisings- en creatieve sociale acties op clubniveau van zowel Lions als Leo’s en de ingrepen op MD niveau met onder andere de Rulebooks voor commissiewerking (RBC), de aangepaste statuten, de introductie van Microsoft 365, de aanpak van de ICT issues, het bestuderen van de toekomst van het Houbagebouw, het evalueren van het nut van de papieren directory, het stroomlijnen van de administratie

Het is dan ook vanzelfsprekend dat naast het traditionele woordje van dank, er ook bloemen aan te pas komen. En toch wens ik eerst de goodie&info box nader te vermelden die het districtsconventiecomité van de clubs van Aarschot samengesteld en bezorgd hebben aan elke clubvoorzitter, aan de kabinetsleden, sprekers en helpers als blijk van respect voor hun bijdrage en als middel om fanions, chevrons, pins (eindelijk) tot bij de clubs te krijgen.


En tot slot een bloemetje en een flesje rosé voor de verkozenen van vandaag en hun respectievelijke partner: gouverneur elect Magda en Tony, 1ste vice elect Bart en Nicole, 2de vice elect Marc en Kathleen. En natuurlijk ook voor CC Gérard en zijn vrouw Véronique en voor mijn vrouw Lieve.

Er zijn veel meer mensen die ik zou willen danken, maar dat komt nog hopelijk in persoon voor het einde van Juni……bij de drink van de gouverneur.


Afsluitend wens ik nog de inkomende équipe het allerbeste…binnen zeven weken is het zover. Ik spreek dan ook de wens uit dat het begonnen werk niet tevergeefs is geweest en er verder op gebouwd zal worden.

Dat het opnieuw een speciaal jaar zal worden staat buiten kijf.

Maar zelfs als de weg lang en hobbelig is, staan de gidsen klaar!


Tot binnenkort en, op jullie aller gezondheid,

Marc De Kegel

DG 112B 20-21

LC Aarschot