Blog: maart 2021

Mid-maart. Nog twee maanden en de districtsconventie is al achter de rug. Nog 3,5 maanden en het Lions jaar zit er op. Wat gaat het allemaal snel, te snel. Behalve misschien de vaccinaties en de versoepelingen. Maar laten we niet zeuren zoals al meermalen bezworen door vooraanstaande politici, epidemiologen, virologen, infectiologen, intensivisten, psychologen, sociologen en zelfs zelfbenoemde experten allerhande. We overleven het allemaal wel. Alles komt goed zoals Martine Tanghe al aangaf.

De moed verliezen gaan we dus zeker niet doen. Allerminst wanneer de clubbezoeken bewijzen dat de meeste clubs er blijven in geloven en onvoorwaardelijk verderstomen met initiatieven. Of wat dacht je van de kwis van LC Turnhout Hartevrouwe die 112 ploegen wist aan te trekken. Ondergetekende en zijn eega deden ook mee. Dat we achterlopen in onze kennis van muziek zal wellicht niemand verbazen. Maar zoals de organisatoren al aangaven meedoen is hier veel belangrijker dan winnen, vooral wanneer een kwade tong beweert dat de vingervlugge googlelaars een onmiskenbare voorsprong hadden. Wij hebben in elk geval genoten van een leuke en leerrijke zaterdagavond die we op niet-traditionele wijze konden invullen genietend van de delicatessenbox.

Natuurlijk zijn er ook projecten die zo goed als stilliggen. IJsjesverkoop door Heideatelier bij Hasselt Van Veldeke, bezoeken aan onze zorgbehoevende ouderen, aan personen met een beperking, aan kinderen in de bijzondere jeugdzorg, … En toch is er ook verdere betrokkenheid zoals bvb door het voorzien van bemanning bij het vaccinatiecallcenter in Tienen of bij het vaccineren zelf zoals Gisèle Possemiers in Aartselaar.

En bovendien zijn er ook clubs die zich al opmaken voor activiteiten eenmaal corona milder is en er versoepeling aankomt. Het opzetten en uitbaten van een café in Groenhoef bvb zodat de bewoners opnieuw mensen rondom zich zien en kunnen genieten van het geroezemoes en plezierige babbel - een schitterend idee.

Waar ik deze afgelopen periode ook naar uitkeek was de zoombijeenkomst met de Past District Governors. Een 15-tal PDG’s namen deel, een zestal waren geëxcuseerd. Een puik resultaat en een leerrijke ervaring. Meerdere mails werden toegestuurd om aan te geven dat het bijzonder werd geappreciëerd en dat is wederzijds.

De clubbezoeken gaan ondertussen verder, de voorbereidingen voor de conventie gaan door, de fundraising staat niet stil, sociale acties gebeuren in de mate van het mogelijke, vergaderingen blijven plaatsgrijpen, beslissingen worden genomen, de webinars worden in steeds grotere getale gevolgd… De activiteit bij Lions valt dus niet stil, integendeel.

Laat mij daarom even stilstaan bij het recente webinar van 15 maart. Niet minder dan 80 deelnemers inclusief bezoekers van de andere districten en heel wat Leo’s, mochten we ontvangen. Zoals steeds waren er twee onderwerpen die met vlotte kordate hand door Luc Debois en Marc Decoene in goede banen werden geleid: Leo2Lion en Verzekeringen.

Voor Leo2Lion had Piet Weltjens, onze districts Leo Advisor, een aantal ervaringsdeskundigen opgetrommeld: Els Vanlinthout van Leo club Leuven, Peter Frederickx van LC Diest, Kevin Vleminx van LC Campinia, Mathieu Petitjean van LC Klein Brabant en Luc Debois van LC Antwerpen Marnix-Zuid. Mede ter ondersteuning van de slogan op mijn fanion ‘Lions en Leo’s maken het verschil’, trok ik persoonlijk een zestal belangrijke lessen uit de vurige pleidooien en getuigenissen:

  • Om een verschil te kunnen maken moeten we wederzijds op de hoogte zijn van wie we zijn en wat we doen – een jeugdverantwoordelijk/Leo guide in elke club zal hier ongetwijfeld bij helpen, ongeacht of de Lions club een peter is van een Leoclub of niet,
  • Om een verschil te kunnen maken moeten we mekaar betrekken in onze activiteiten, en niet te vergeten beider logo’s tonen,
  • Obstakels zoals financiële bijdragen, dinnergewoontes, gemengde clubs vragen creatieve oplossingen als de weg vooruit,
  • Nomen est omen: het past beter om van ‘Leo guide’ te spreken dan van ‘Leo advisor’ wat paternalistisch overkomt. Trouwens Lions kunnen advies van Leo’s best gebruiken wat sponsoring, sociale media, creatieve acties, etc…betreft. En omgekeerd kunnen Leo’s bogen op relaties en organisatiekennis van de Lions. Samen kan het dus alleen maar beter.
  • Voortdurend op dezelfde nagel kloppen of herhalen, herhalen, herhalen van……wat ons samen drijft,
  • En tot slot een stappenplan opmaken voor de overgang van Leo naar Lion met overweging dat overstap van een paar Leo’s tegeltijkertijd beter werkt dan van een enkeling.

Dat er nog veel werk aan de winkel is, is duidelijk. Dat de beloning groot is, is ook duidelijk. En dat we het aankunnen is zeker duidelijk. De weg is lang maar de gidsen zijn ervaren, om het met Jean-Luc Dehaene te zeggen.

Met dit onderwerp sluiten we een reeks af over Jeugd dat deskundig door onze 2de vice Bart Dirckx werd begeleid. Bedankt Bart.

Voor verzekeringen konden we ons beroepen op de ervaring van Lion Philippe Dirix uit LC Diest. Hij legde keurig en gestructureerd uit wat onze dekkingen zijn voor Burgerlijke aansprakelijkheid, Bestuurdersaansprakelijkheid, Ongevallenverzekering. Ook hier stel ik vast dat Philippe flink aan de weg getimmerd heeft. Niet in het minst het terugvorderen van in het verleden ten onrechte betaalde premies. Dat er toch nog een aantal zaken moeten worden uitgezocht zoals rechtsbijstand of niet, nationale ongevallenverzekering of niet, staat buiten kijjf. We zijn echter in goede handen om dit uit te klaren. Bedankt Philippe voor een inzichtelijke presentatie en gemotiveerde discussie.

Bedankt aan allen die aan het webinar hebben deelgenomen; bedankt aan allen die een rol gespeeld hebben bij het opzetten, organiseren en begeleiden ervan.

De interesse van de deelnemers spreekt boekdelen. De presentaties worden beschiklbaar gesteld op de website en de webinar van 15 maart is nog te bekijken in uitgesteld relais, zij het gedurende beperkte tijd, eveneens op de website.

Aarzel niet hiervan gebruik te maken,

Marc De Kegel

DG 112B ‘20-‘21

 

‘United in kindness and diversity Lions and Leo’s make the difference via'
‘the power of We Serve!’

SPEELGOED VOOR KINDEREN – Aarschot parel v/h Hageland