Blog: januari 2021

Nogmaals mijn beste wensen aan alle Lions en Leo’s voor een inspirerend, actief en gezond 2021 met volledige terugkeer naar onze clubbijeenkomsten, ontmoetingen, fundraisings en hands-on sociale acties.

Voor mij staat 2021 in elk geval voor nieuwe belevingen en uitdagingen, alsook voor de afronding van mijn Lionsjaar als gouverneur. Op zes maanden tijd kan er echter nog veel gebeuren. Ik ben zinnens om dat ook waar te maken met afgeknipte vleugels of niet.

Ik hoop dat Lions en Leo’s tijd hebben gehad om te genieten van de mooie, misschien wat speciale kerstperiode en nieuwjaarsdagen, zij het zonder parties en dinners.

Tijdens deze toch wel merkwaardige kerst en nieuwjaar hebben Lieve en ik tijd genomen om in shiften en in kleine groepjes met onze drie kinderen en vijf kleinkinderen buiten af te spreken. Bij koud weer onder een tentje,  en met een vuurschaal om ons wat te verwarmen. De glaasjes champagne en lekkere hapjes deden de rest. Het was 100% corona proof.

Tussen de feestdagen door heb ik ook de tijd gehad om een aantal zaken voor Lions op te volgen en te regelen. Deze stonden voornamelijk in het teken van communicatie, administratief opvolgingswerk (zowel op district- als op MD-niveau) en voorbereiding van nog geplande acties.

Communicatie - je weet wel die draak met zeven koppen die we zo moeilijk goed onder de knie krijgen, of het nu bij Lions is of in onze verenigingen en bedrijven - heb ik wat extra onder de loep genomen.

Communicatie blijft lastig omdat er zoveel bij komt kijken: de zender van het bericht, de ontvangers ervan, het gebruikte medium, de klaarheid van de tekst, de inhoud, de juiste distributielijst, de timing. Ik stop hier bewust bij zeven items vanwege de zeven koppen ofschoon de hoeveelheid informatie die op ons wordt losgelaten ook een niet te onderschatten factor is. Op elk vlak kan het fout lopen en doet het dat in een aantal gevallen ook. Maar het meeste verloopt toch wel goed dankzij diegenen die zich voor communicatie in ons district inzetten. Daartoe reken ik ook alle leden, want geen goede communicatie zonder open, receptieve ontvangers.

Het is een voortdurende balancing act om het allemaal op orde te hebben. En dat beogen we ook.

Vandaag werkt onze flash meer dan behoorlijk alsook de facebookpagina en ons district e-mailadres ( lionsdistrict112b@gmail.com ). Onze website bevat bijzonder goede inhoud met het voortdurend bijgewerkte districthandboek, met de informatie van de webinars en met de maandelijkse gouverneursblog.

En daar komt nu een nieuw initiatief bij met de ‘Lions@work: inspirerende publicaties’. Artikels, interviews, filmpjes zullen hun weg hier kunnen vinden met onderwerpen als samenwerking onder clubs, bakenprojecten, samenwerking met Voedselbanken, SOHAP, ICC, etc. Er zijn reeds een viertal items beschikbaar en een nieuwe reeks staat geprogrammeerd. Consulteer de website via volgende link: http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/district-112B/inspirerende-publicaties.html

Wie overigens relevante zaken te vertellen heeft die een breed Lionspubliek  kunnen interesseren, kan altijd contact opnemen met ons via het district e-mailadres.

Op zone- en clubniveau zijn er newsletters allerhande en wordt er duchtig informatie uitgewisseld via whatsapp, facebook, Linkedin, videoconferencing met een keure aan apps zoals Zoom/Teams/Webex/Google meet/Bluejeans/…Voeg daar de webinars aan toe en er is voor elk wat wils. We proberen immers mass mailings in de mate van het mogelijke onder controle te houden.

Op administratief vlak stond de opvolging van openstaande betalingen op de agenda, de voorbereiding voor de districtsconventie, verslagen van de (virtuele) clubbezoeken, de aanpassing van de vzw statuten aan de nieuwe wetgeving, de bijwerking van de rulebooks – zeg maar werkingsfspraken en principes - voor de nationale commissies, de introductie van microsoft 365 in het Houba secretariaat, de behandeling van ICT issues, etc...

En tot slot was er nog de voorbereiding van een discussiegroep over de toekomst van Lions in ons district. Maar meer hierover in een volgende blog.

In onze studententijd waren de voornemens om de examens van februari goed voor te bereiden tijdens het eindejaarsreces, meer omvattend dan het uiteindelijk resultaat. Ik geef dan ook toe dat we wat tekortschoten in de onszelf opgelegde taken voor Lions. Maar dat neemt niet weg dat we het nieuwe jaar goed begonnen zijn en dat er voortdurend aangename feedback binnenloopt uit de clubs wat creatieve ideeën betreft.

Vergeet trouwens niet om in voorbereiding op de districtsconventie foto’s en filmpjes toe te sturen naar het district gmailadres. Bij voorbaat dank.

Hou jullie goed en ‘stay safe, stay healthy, stay focused’

Marc De Kegel

DG 112B ‘20-‘21

 

‘United in kindness and diversity Lions and Leo’s make the difference via'
‘the power of We Serve!’

SPEELGOED VOOR KINDEREN – Aarschot parel v/h Hageland