Woord van de Gouverneur

Beste Lions en Leo’s,

Ik ben fier op mijn Lions zijn. Dat komt vooral omdat ik veel geleerd heb de laatste twee jaar over het Lionisme. Vooral waar Lions en Leo’s voor staan en wat ze precies betekenen voor de maatschappij. Dit is des te duidelijker geworden tijdens de Corona crisis en de manier waarop Lions en Leo’s er mee omgesprongen zijn in moeilijke omstandigheden.

Ik hoop dat jullie dat gevoel van fierheid delen en ongevraagd bereid zijn om dit uit te dragen naar onze leden, naar onze sociale partners en naar potentiële leden. Een organisatie zonder kennis van en geloof in eigen kunnen, staat immers maar wankel. Daar zijn we het stellig over eens.

Vandaar mijn overtuiging dat we blijvend moeten inzetten op onze troeven:

  • de meest efficiënte NGO ter wereld zijn en blijven,
  • via onze stichting (LCIF) 300 miljoen dollar inzamelen in drie jaar tijd,
  • een gewaardeerde en erkende rol spelen in het maatschappelijk debat via onze vertegenwoordiging in de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie, de Raad van Europa,
  • onze lokale projecten blijvend evalueren, vernieuwen en steunen met zowel fondsen als inspanning,
  • een voorbeeld zijn voor onze gemeenschappen.

Om dit in ons district te realiseren, wil ik aan elke Lion en Leo vragen om op één of andere manier betrokken te zijn  in de werking van de club, district of MD. Ik zou willen vragen om de fierheid van ‘Lion te zijn’ uit te dragen. De samenwerking tussen Lions en Leo’s kan trouwens een belangrijk verschil maken om dit te realiseren.

Een bakenproject in elke gemeenschap waar we aanwezig zijn met één of meerdere clubs, zou ons helpen visibiliteit te creëren die zowel onze eigen leden als onze partners en potentiële leden ten goede komt. Een bakenproject staat voor een project dat uitstraling heeft en weerklank vindt in het verwijzen naar het Lionisme. Wij hebben overigens tal van voorbeelden in ons district die bewijzen dat dit daadwerkelijk werkt en leidt tot motivatie, erkenning, en ja… groei.

Hulp aan onze eigen stichting LCIF – Lions Clubs International Foundation – stelt ons in staat om zowel lokale als internationale projecten te steunen die ons Lions zijn een extra boost geeft.

Door een lerende organisatie te worden, gebruiken we onze talenten en ervaringen optimaal en worden we samen sterker. Het delen van ‘content’ en ‘best practices’ is dan ook een effectief middel om ons doel te bereiken. Het district zal klaarstaan om de clubs daarbij te ondersteunen dankzij onze kabinetsleden, onze website, opleidingen, webinars, flashes, memo’s, sociale media,….kortom via goede communicatie.

Tot slot pleit ik voor een verbetering van de doelmatigheid van de administratieve processen zodat we een gestroomlijnde organisatie kunnen aanbieden aan onze leden.

Ik realiseer mij dat dit een dikke boterham is.  Inspanning zal nodig zijn omdat we voortdurend de juiste balans moeten houden tussen traditie en vernieuwing, tussen oud en jong, tussen fundraising en hands-on, tussen vriendschap en service, tussen inspanning en resultaat. Bovendien dient dit te gebeuren met verscherpte aandacht voor diversiteit en vriendschappelijke omgang met elkaar. Hierbij verwijs ik trouwens naar het thema van onze International president Dr. Jung-Yul Choi: United in kindness and diversity.

Wij Lions en Leo’s kunnen dat realiseren, daar ben ik van overtuigd. Graag eindig ik dan ook met mijn slogan voor 20-21: Lions en Leo’s maken het verschil via de power of WE SERVE.

Tot binnenkort tijdens een van de sociale activiteiten en/of clubbezoeken. Ik weet dat ik op jullie kan rekenen. Jullie kunnen op het district rekenen.

Marc De Kegel

Gouverneur 112B, 2020-2021

Gouverneursblog

Augustus 2020
September 2020
Oktober 2020
November 2020
December 2020
Januari 2021
Februari 2021
Maart 2021
April 2021