LCIF

Lions helpen Lions mensen (in nood) helpen

100% van de giften gaan naar goede doelen
(geen afhouding voor administratie en andere werkingskosten)


Lions Clubs International (LCI) legt zich sinds haar oprichting in 1968 toe om via Lions Clubs International Foundation (LCIF) en met de steun van de Lionsclubs, Lionsclubs te ondersteunen om hulp te bieden aan een groot aantal sociale projecten in de wereld. Op deze manier wijze schonk LCIF via zijn clubs, meer dan 1 miljard US$ aan sociale doelen.

Deze hulp gaat van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First), het bestrijden van mazelen (One shot One life), het behandelen van diabetes, tot het ondersteunen van Special Olympics, het organiseren van educatieve programma’s voor de jeugd (Lions Quest) en het verlenen van hulp bij natuurrampen.

De clubs van ons district kunnen eveneens beroep doen op LCIF. Zo hebben reeds 8 clubs van ons district LCIF toelagen (grants) bekomen voor een totaal van meer dan 460.000 US$.

Ons multidistrict kon vorig werkjaar rekenen op een tussenkomst van 100.000 US$ voor de aankoop van mondmaskers.

In het werkjaar 2018-2019 werd Campaign 100 gelanceerd.  Doel is om wereldwijd jaarlijks 100.000.000 US$ via de lokale Lionsclubs in te zamelen, dus 300.000.000 US$ in totaal op drie jaar. Door de wereldwijde corona pandemie werd deze campagne recent verlengd tot juni 2021 (met onveranderd doel).

Gedurende het eerste jaar van Campaign 100, werd er is ons district (112B) 110.253,70 US$ ingezameld bij 56 van de 69 clubs of 81% van onze clubs.  Een schitterend resultaat!

Het voorbije jaar, onder het juk van Corona, bedroeg dit 76.500,00 US$, te verhogen met 85.000 US$ opgehaald door onze clubs om samen mondmaskers aan te kopen in het kader van de campagne COVID-19.

Ook dit jaar zal ons district een belangrijke rol spelen, temeer dat onze Gouverneur ervoor gekozen heeft ook dit jaar van LCIF zijn “Werk van de Gouverneur” te maken.

LCIF staat dus voor internationale solidariteit tussen alle Lionsclubs in de wereld.

Hoe kunnen wij ons steentje bijdragen?

  1. De leden en clubs van ons district kunnen LCIF steunen door individuele of clubbijdragen te storten. Onder 1.1.1 en 1.1.2 hieronder staan alle modaliteiten vermeld betreffende stortingen en eventuele aanvragen van Melvin Jones Fellowship Awards  en Progressive Melvin Jones Fellowship Awards.
  2. Onze clubs kunnen beroep doen op LCIF om lokale en internationale sociale doelen, in samenwerking met andere clubs, te realiseren. Alle informatie voor het indienen van een grant en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn te vinden op de LCI website www.lcif.org en worden graag toegelicht en ondersteund door de LCIF District Coördinator

Meer info over structuur, grants en bijdragen is te bekomen bij de LCIF District Coördinator Marc Vanbrabant en bij de GST District Coördinator.

Op zone- en clubvergaderingen komen zij graag de LCIF werking uitleggen.

De clubs zullen via de Zonevoorzitters en de LCIF Club Coordinatoren op de hoogte gehouden worden van de objectieven en de activiteiten i.v.m. Campaign 100 LCIF Empowering Service

LCIF heeft u nodig en rekent op uw medewerking.

Hoe kan ik – of mijn club – een storting doen aan LCIF?

Een storting  kan gebeuren:

  • via de LCIF website met een kredietkaart (www.lcif.org). Het bedrag zal automatisch in US$ aangerekend worden. In functie van het doel waaraan u schenkt kan u voor elke 1.000,00 US$ meteen een Melvin Jones  Fellowship Award of een Progressive Melvin Jones Fellowship Award aanvragen.
  • of via de Belgische ING bankrekening van LCI(F):  IBAN BE35 3100 9846 9537

Het bedrag is dan in euro en zal door LCIF naar dollars omgezet worden aan een interne maandelijkse wisselkoers, zoals vermeld op de website van LCIF.

MAARvergeet dan niet in de mededeling aan te duiden:

clubnaam … / clubnummer … / LCIF … / welke actie    …
bij voorbeeld:

(1) Empowering Service Fund (je kiest zelf één van de- of alle service funds)
(2) Area of Greatest Needs (je laat de keuze aan LCIF)
(3) Other

(1) en (2) geven recht op een Melvin Jones Fellowship Award, (3) niet

Hoe vraag ik – of mijn club – een Melvin Jones Fellowship aan?

Ga naar de website: http://www.lcif.org/EN/support-our-work/mjf-request-form.php

U kan ook de District Coördinatoren en/of het Nationaal Secretariaat contacteren om te helpen.

Per gestorte 1.000,00 US$ kan een recht op een Melvin Jones Fellowship gegeven worden.

Let wel op: sommige specifieke schenkingen geven geen recht op een Melvin Jones. Informatie hierover kan u vinden op http://www.lcif.org/EN/support-our-work/areas-of-giving.php