Youth Exchange

Wat houdt Youth Exchange precies in?

Elke jongere tussen 17 en 21 jaar, onafgezien van het feit of zijn/haar familie lid is van LCI, en die zin heeft om gedurende enkele weken in juli en (uitzonderlijk)  augustus een stukje van de wereld te zien, kan dit doen via het Internationaal Lions programma “Youth Exchange”.

Het woord zegt het zelf : we wisselen jeugd uit. Enerzijds zenden wij, met de nationale commissie YE, onze jongeren uit naar het buitenland, voor een periode van 3 à 4 weken. De bestemmingen variëren van Europa, USA en Canada, tot verre bestemmingen zoals Australië, Mexico, Japan, Maleisië etc.

Anderzijds komen er buitenlandse jongeren naar België in de maand juli (de jongeren uit Japan in augustus), waarbij ze ongeveer 1 à 2 weken doorbrengen bij een Belgisch gastgezin, en vervolgens twee weken spenderen in een kamp dat plaats vindt in het provinciaal domein Hanenbos in Dworp. Dit vindt plaats tijdens de twee laatste weken van juli.

Het basisprincipe waarop deze uitwisseling tussen Belgische jongeren en jongeren vanuit de hele wereld steunt, is het principe van de reciprociteit. Dit houdt in dat als een jongere vanuit België deelneemt aan het Youth Exchange programma, zijn/haar ouders/familie het jaar (of twee) nadien, de verplichting heeft om gastgezin te zijn voor een buitenlandse jongere die ons land bezoekt. Indien uw jongere een bestemming in Europa heeft bezocht, is er een verplichting om 1 week gastgezin te zijn, buiten Europa zijn dit 2 weken, meestal in juli. Indien uw jongere naar Japan is geweest vindt uw verplichting tot gastgezin plaats in augustus. Bij bezoek aan Australië/Maleisië  is de reciprociteit twee weken tijdens de Kerstvakantie.

Binnen het systeem kan men als gastgezin kiezen om 1 jongere te hosten gedurende 2 weken, dan wel bv 2 jongeren tijdens 1 week.