Young Ambassador Award

Net zoals in andere Europese landen organiseert Multiple District 112 opnieuw de LIONS Young Ambassador Award wedstrijd.

WAAROM dit initiatief?

In de media wordt de jeugd al te dikwijls geportretteerd met hun problemen, hun onverantwoord gedrag en egoïstische instelling. Dit beeld mag echter niet veralgemeend worden. Er is zeker nog een andere jeugd die zich in hun respectievelijke leefgemeenschap zeer verdienstelijk maakt, onbaatzuchtig en zonder ooit hiervoor eens in de schijnwerper gezet te worden.

DOELSTELLINGEN

Dit initiatief heeft als doel: het vinden, aanmoedigen en belonen van Jonge mensen die zich verdienstelijk maken binnen hun gemeenschap, school, enz...


WEDSTRIJD

1. Districts niveau

Wie kan er deelnemen ?

Alle Lions Clubs uit het MD 112 kunnen deelnemen en:

  • Kunnen kandidaten voorstellen
  • Mogen meerdere dossiers insturen (maximum 3)

Regels

Om in aanmerking te komen als kandidaat moet de kandidaat tussen 15 jaar en max. 18 jaar oud zijn (geen 19 jaar op 30/06/2021). De kandidaat (m/v) moet in België woonachtig zijn.

De "Young Ambassador Award" wordt toegekend voor een daadwerkelijke, in de tijd bestendigde, realisatie.

Het dossier moet voldoen aan enkele administratieve regels.

Een niet-Lions jury zal de projecten beoordelen.

Beoordeling van het ingeleverde dossier

Een niet-Lions jury zal de projecten beoordelen.

Er wordt gekeken naar de verdienstelijkheid van de jongere of groep jongeren binnen hun gemeenschap, school, ...

Verder wordt er gekeken naar het bestendige karakter van het voorgestelde project of initiatief.

Te winnen

Er zijn 3 winnaars die op basis van hun score een prijs ontvangen van respectievelijk € 500,-; € 300,- en € 200,-.

De voorstellende Club zal ook als blijk van erkenning een certificaat ontvangen.

Verder zal de winnaar een artikel met foto krijgen in het "District news".

De laureaat wordt uitgenodigd deel te nemen aan de nationale wedstrijd.


2. Nationaal niveau

Elk district (4) zal zijn winnaar sturen naar het Lionshuis in Brussel voor de wedstrijd op nationaal niveau.

Deze zal plaatsvinden op de laatste zondag van april 2021. Winnaar en club worden te gepasten tijde hierover verder geïnformeerd.

Criteria: Cfr: Belgische regels.

De laureaat wordt kosteloos uitgenodigd deel te nemen aan de Europese wedstrijd.


3. Europees niveau

Deze zal plaatsvinden in Thessaloniki van 7 tot 9 oktober 2021.

De winnaar en club worden te gepasten tijde hierover verder geïnformeerd.

Criteria: Cfr: Europese regels

De voorstelling door de kandidaat zal 3 minuten duren.

De jury zal vragen stellen gedurende een 25-tal minuten.

Deze jury zal bestaan uit : 3 niet-Lions leden uit sectoren zoals de industrie, de diensten of het onderwijs.

Het is geen wedstrijd over taalkennis of voordracht.

Er zijn drie prijzen van:

  • € 3.000,-
  • € 1.500,-
  • € 500,-


Het geld is te besteden aan het voorgestelde project.

Nuttige documenten

Flyer
Reglement YAA 2020