Lions Quest MD112

Programma Lions Quest/LCIF helpt opvoeders en leerkrachten in het aanleren van emotionele intelligentie, van relationele en sociale vaardigheden, van burgerzin en van een gezonde levensstijl bij jongeren.
Jongeren die zich hierdoor beter in hun vel voelen zijn meer weerbaar tegen allerlei verslavingen zoals drugs, alcohol en problemen zoals pesten, uitsluiten, spijbelen, radicalisatie, zelfmoord...
"Troeven voor succes" voor jongeren (15-21 jaar)

Problemen als hoge jeugdwerkloosheid en lage slaagkansen bij hogere studies wijzen erop dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding op de uitdagingen en de vaardigheden benodigd voor het werken in deze 21e eeuw.

Centraal staat het aanleren van sociaal dienstbetoon voor 15-21 jarigen op basis van sociale-emotionele vaardigheden, verbindende communicatie en burgerschap.
Deze vaardigheden worden geoefend in het volledig uitwerken van sociale projecten en sociale stages.

Hiervoor wordt een praktisch programma speciaal voor de leerlingen hoger secundair onderwijs uitgewerkt aan de hand van oa. ervaringen dewelke reeds in diverse clubs werden opgedaan in hun samenwerking met scholen.

Opdracht

Een wervend verhaal maken
 • voor leerkrachten en scholen 
  • Wat zit erin voor mij, waarmee kan ik de leerlingen helpen?
  • Eenvoudige fiches voor gebruik in de les met een digitaal referentieboek
  • 16 lessen, om de 2 weken, een 30 op twee jaren
 • voor de Lions zelf  
  • naar de top
   • Ondersteuning bij de ontwikkeling van het programma
  • naar de clubs
   • Leden en vrienden van leden voor het helpen opstellen van het programma (bij voorkeur met ervaring in het onderwijs)
   • link met lokale scholen
 • voor de onderwijsnetten en onderwijsverantwoordelijken :
 • vormingsinstituten
 • voorbeeldscholen
 • speciaal aandacht voor Vakoverschrijdende Eindtermen in oa. deeltijds onderwijs

Doelstelling : organiseren van seminaries met max 20 deelnemers
2020-2021 : 4 seminaries ( 1 per semester  per taalgroep)
2021-2022 : 8 seminaries ( 1 per trimester  per taalgroep)

Er wordt een persoonlijke deelname in de kosten gevraagd van € 200 pp.

Conclusie

Een praktisch en actief programma voor aanleren van sociaal dienstbetoon voor 15-21 jarigen op basis van sociale-emotionele vaardigheden, verbindende communicatie en burgerschap.