Leo's

1. Hoe een Leo club starten?

Informeren

Het is belangrijk om, alvorens, dit project te starten, de hele lionsclub te informeren. Het gaat hier niet over een project korte duur. Het is iets voor het “leven”.
Een hulpmiddel hierbij is de “Leo Club Organization Kit”. Deze kit kan je aanvragen in Oak Brook op het HQ van onze organisatie of kan je ook vinden op de website van LCI:
www.lionsclubs.org

Beslissen

De lionsclub moet volledig achter dit project staan. De steun van heel de club is immers nodig om een succesvolle Leo club te starten en te behouden.

Zoeken

Wanneer de club akkoord is, kan men starten met het zoeken naar minstens 20 gemotiveerde jongeren.  Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen Alpha Leo’s en Omega Leo’s.
Alpha Leo’s zijn jongeren van 12 tot de meerderjarigheidsleeftijd in hun land.
Omega Leo’s vertrekken vanaf meerderjarigheid tot een leeftijd die lokaal door het MD bepaald wordt. In België is dit 33 jaar; vanaf 30 jaar mogen de Leo leden wel géén officiële functie meer uitoefenen.
In België, en de rest van Europa, zijn er enkel Omega Leo’s. Alpha Leo’s vind je vooral in de USA terug.

Informeren

Wanneer een groep gevonden wordt is het ook hier belangrijk om te vertellen waarover het gaat, wat de waarden en regels zijn van LCI waarbinnen zij hun club zullen starten, wat de doelstellingen zijn van een Leo club.

2. Voorbereiden tot Charter

➢    Financiële verantwoordelijkheid.

Bij het charteren ontvangt de Leoclub & Peter Lionsclub:

 • een certificaat van organisatie
 • een Leo club “officers” kit
 • een Leo club sponsor kit
 • 20 of meer “new member” kits met daarbij o.a. het speldje

Vanaf het werkjaar 2013-2014 wordt er géén bijdrage gevraagd worden voor het jaar waarin de Leo club wordt gecharterd.

Het daaropvolgend werkjaar wordt dan jaarlijks 100$ betaald onafhankelijk van het aantal leden.

➢    Het aanstellen van Leo Advisor.

De Leo Advisor is een lion die deel zal uitmaken van het Lionsclubbestuur alsook van het Leo-clubbestuur. Als Leo Advisor vormt U de voornaamste brug tussen de Leo club en uw eigen Lionsclub. Daarnaast bent U in principe ook het aansprekingpunt vanuit andere Lionsclubs, de zone, het District en het MD District alsook vanuit Oakbrook.
Alle officiële documenten, brochures, informaties, materiaal e.d. zullen via U bij de Leo’s terecht moeten komen. Daarom is het ook belangrijk dat de juiste persoon gekend is op alle niveaus binnen de organisatie.
Niet alleen bent U de brug maar ook een vertrouwenspersoon en vooral ook een verdediger van belangen van de Leo’s naar de Lions.
Het is een functie die heel wat doorzettingsvermogen, volharding en begrip vereist.  Hij is de brug tussen beide clubs en verdedigt de wederzijdse belangen bij beide clubs. Het is zijn taak om erover te waken dat de Leo club werkt binnen het kader van LCI, en hij zal daar waar nodig bijsturen en helpen. Uiteraard kan hij hierbij steeds rekenen op de steun van de hele Lionsclub.

Het is aan te raden om binnen de Lionsclub een comité op te richten waarin 3 Lions zetelen.  Deze functie omvat meer en is veeleisender dan op het eerste zicht zou kunnen blijken. Ze gaat verder dan alleen maar “eens 1 keer per jaar naar een Leo vergadering gaan en een pint trakteren”. Deze functie omvat volgende pijlers, die je eigenlijk ook terugvindt in het woord

A D V I S O R:

A - Available
D - Dependable
V - Virtuous
I - Imaginative
S - Supportive
O - Organized
R – Responsible

Een niet te onderschatten taak dus. Naast deze taken zijn er uiteraard een reeks administratieve formaliteiten die vervuld moeten worden. In dit handboek vind je ook de verschillende documenten en waarvoor ze dienen en even belangrijk wanneer ze moeten opgestuurd worden.
Meer gedetailleerde uitleg kan je terugvinden in “het handboek voor Leo Advisors”. Je kan dit bekomen door een mailtje te sturen naar Luc Debois.

De Charter

Wanneer iedereen er klaar voor is, kan men uiteindelijk een datum kiezen om de club officieel te charteren. Deze belangrijke gebeurtenis mag dan zeker gepaard gaan met een groots feest. Bij het uitnodigen van gasten is het belangrijk dat men naast de Lions peterclub en uiteraard de nieuwe Leo’s, ook vrienden en familie, andere Leo- en Lionsclubs alsook Leo- en Lions dignitarissen uitnodigt.

Opmerking:
Het is perfect mogelijk voor een Lionsclub om een Leo club op te richten zonder enige goedkeuring van waar dan ook. Zolang voldaan is aan de vereisten, zoals bepaald door de board of International directors, kan men een club starten. Het is echter aan te raden om contact te nemen met lokale Leo clubs om ervoor te zorgen dat ook lokale gewoonten en regels worden gerespecteerd.
Deze laatste werden opgesteld om ervoor te zorgen dat een nieuwe club niet op zichzelf staat maar deel zal uitmaken van een district en een Multi district. Informatie hierover vind je bij de District Leo Advisor.

Leoclub én de zone

De Leoclub is als club structureel lid van de Zone en dient hierdoor op elke zonevergadering uitgenodigd te worden.

Leo clubs in district 112 B:
 • Antwerpen Adamant – Peterclub: LC Antwerpen Antoon Van Dijck
 • Antwerpen Voorkempen – Peterclub: LC Antwerpen Voorkempen
 • Boom – Peterclub: LC Boom
 • Diest – Peterclub: LC Diest
 • Haspengouw – Peterclub: LC Alken Land van Wor
 • Klein-Brabant II – Peterclub: LC Klein-Brabant
 • Leuven – Peterclub: LC Leuven Erasmus
 • Maasland i.o. – Peterclub: LC Maasland
 • Mechelen – Peterclub: LC Mechelen & LC Mechelen Leliëndael
 • Mol-Geel Zuiderkempen – Peterclub: LC Mol-Geel
 • Overpelt Midden Limburg – Peterclub: LC Overpelt & LC Midden Limburg
 • Tienen – Peterclub: LC Tienen
 • Turnhout Noorderkempen – Peterclub: LC Turnhout