Conventie Info

Jaarlijks worden er tal van nationale en internationale Lions Conventies ingericht.

(Om de detail-informatie van de conventies te zien moet u ingelogd zijn!)

 

District conventie

 

Elk district organiseert zijn eigen districtconventie. Deze wordt georganiseed door de club waarvan de Gouverneur lid is. Zij kunnen zich uiteraard laten bijstaan door andere clubs en leden.

Districtconventies voor het werkjaar 2019-2020 :

 

NATIONALE CONVENTIE

Jaarlijks wordt ook een nationale conventie georganiseerd door het MD 112 Belgium. Tijdens deze conventie worden tevens de algemene vergaderingen gehouden van de VZW's Bijvereniging en Humanitair Fonds. De nationale conventie vindt meestal plaats in de regio van de club van de Council Chairperson. Het is ook deze club die de organisatie ter plaatse op zich neemt, al dan niet geassisteerd door andere clubs en leden.

74ste MD112 Conventie : 13 juni 2020 in EdegemEL

Europa Forum

Naast de lokale conventies is er het Europa Forum. In het jaar 2019 gaat dit door in TALLINN

Internationale Conventie

Tijdens de Internationale Conventie worden de uittredende Council Chairperson en de uittredende gouverneur ontheven van hun taken en verantwoordelijkheden. Tijdens dezelfde zitting worden de nieuwe verkozenen officieel aangesteld. Het spreekt voor zich dat dit een feestelijk gebeuren is.

De hele internationale conventie wordt omringd door tal van internationale workshops rond de diverse thema's die behandeld worden in de verschillende commissies.

Naar jaarlijkse gewoonte worden de District Gouverneurs en de CC op deze reis vergezeld door clubgenoten en andere Lions. De commissie Reizen organiseert deze trip, aangevuld met een aangepast programma ter plekke.

In 2020 is de Internationale Conventie in SINGAPUR van 26 juni tot en met 30 juni: