Woord van de Voorzitter

VOORZITTER van de GOUVERNEURSRAAD 2017 2018

HARRY BUELENS (LC DE HAAN PERMEKELAND)

 

Le Beaujolais nouveau est arrivé

Mag ik hen wat oneerbiedig de “oude ploeg” noemen? Roland, Francis, Hugues, Patrik en Remy kijken nu vol trots op een kast vol met trofeeën. Fier, moe en misschien ook wat onvoldaan omdat er onvervulde wensen zijn overgebleven. Die laatste zijn werk voor ons, de nieuwe ploeg. Jasmin, Alain, Marc, Gérard en ikzelf staan voor een andere kast. Een kast met ambities, dromen en vooral werk.

Wie zei dat ook weer dat alleen de verandering standhoudt? Dit natuurlijk gegeven bepaalt alles. Het continu proces van kleine en grote verbeteringen is eigen aan onze organisatie en aan onze wil om beter te doen. Al sinds 1952. Dat relativeert onmiddellijk het werk van één ploeg, oud of nieuw. In een jaar kan niet voldoende worden gedaan om grootse veranderingen door te voeren. Onze organisatie is zo opgebouwd dat moet worden gewerkt in een continu proces waarbij voortgebouwd wordt op het werk van voorgangers en de weg geëffend wordt voor opvolgers. Steeds met de wil om beter te doen voor onze clubs en onze leden.

In Enghien heb ik in naam van het nieuwe team van gouverneurs 3 beloftes gedaan. Onze sociale actie komt in dit jubileumjaar nog meer op de voorgrond. De 14 nationale commissies zullen worden aangemoedigd om efficiënt en vernieuwend te werken en, last but not least, moet u allen een gepaste service van de ondersteunende diensten van het multiple district verwachten.

Deze drie beloften zijn geen loze opsomming. Ze zijn het resultaat van een jaar voorbereidend werk. Het nieuwe team heeft zo een groot aantal actiepunten opgelijst waarrond ze dit werkjaar wil werken. Samen met de informatie die in Chicago werd verkregen moet dat ons in staat stellen om de eerste stappen te zetten in de tweede eeuw van ons bestaan. Kleine stappen. In de goede richting.

Harry Buelens

Voorzitter van de Raad