Woord van de Voorzitter

VOORZITTER van de GOUVERNEURSRAAD 2017 2018

HARRY BUELENS (LC DE HAAN PERMEKELAND)

 

Verouderd of avant-garde?

 

We kunnen er niet omheen. De gemiddelde leeftijd van onze leden ligt boven de zestig. Dat komt natuurlijk omdat leden zeer lang lid blijven maar ook omdat er weinig dertigers zijn in onze rangen. Daarbij komt dat het de zestig plussers zijn die het meeste vrije tijd hebben en dikwijls het gezicht uitmaken tijdens sociale of andere activiteiten. Dat heeft impact op ons imago.

Oud ja, maar is datgene waar wij voor staan, onze sociale actie, verouderd?
Lions bestaan nu al 65 jaar in België. Gedurende al die jaren is er een ononderbroken sociale inzet geweest, aangepast aan de sociale noden van het moment. Wat begon met soep en brood bedeling voor slachtoffers van sociale en economische uitsluiting in de USA is uitgegroeid tot een wereldwijde hulp aan plaatselijke noden. En toen 50 jaar geleden het LCIF werd opgericht, werd het ook mogelijk om tussen de clubs een wereldwijde solidariteit te organiseren. Door gebruik te maken van onze lokale verankering kunnen Lions, waar ook ter wereld, krachtdadig optreden. Think global, act local.

Oud ja, maar zeker up to date. Sinds 1907 is er op sociaal vlak veel veranderd. Ook bij bedrijven. Vandaag nemen heel veel van hen belangrijke initiatieven om sociaal actief te zijn. Carrefour, Colruyt, Cora, Delhaize en Lidl steunen rechtstreeks of via caritatieve organisaties de Voedselbanken. Torfs heeft in 2015 €1.380.282 aan goede doelen besteed en de medewerkers kunnen jaarlijks zelf projecten indienen voor het “Torfs fonds” ter waarde van € 100.000. Duurzaam ondernemen, zwerfvuil opruimen, kringloopeconomie, sociale tewerkstelling, …
Bedrijven beseffen dat ze in de maatschappij verankerd zijn en er ook een sociale rol te vervullen hebben. Ze vinden het daarenboven ook belangrijk dat hun medewerkers zelf rechtstreeks betrokken zijn bij dergelijke acties. Die medewerkers kunnen Lion zijn.

Sociale inzet is hot en laat het nu juist onze corebusiness zijn. Het is een duidelijke maatschappelijke trend. Als Lion moeten we hierop inspelen. Door meer mensen actief te laten deelnemen aan sociale projecten. Door jonge Lions de mogelijkheid te geven om hierbij een leidinggevende rol te vervullen. Dat is ook goed voor ons imago.
Aan ons om onze sociale actie te actualiseren. Aan ons om hiervoor promotie te maken. Aan ons om jonge leden te laten aansluiten. Verouderd? Neen, wat we doen is avant-garde.

Goede Lions, met de overgang van oud op nieuw is het tijd om gisteren te evalueren en morgen te plannen. Laat ons volgend jaar in het teken plaatsen van onze sociale actie. Als het daar goed mee gaat volgt de rest automatisch. Ook een lagere gemiddelde leeftijd.

Harry Buelens

Voorzitter van de Raad