Lions in Belgium

 

Sinds 1952, datum van oprichting van de eerste Belgische club (Bruxelles Centre), tot 1991 was Belgiê gewoon één groot district.

Alle Belgische LIONS CLUBS hingen af van het ene District 112 Belgium, dat geleid werd door één gouverneur die ieder jaar verkozen werd door de Nationale Conventie.

Vanaf 1991, en vooral omdat het aantal clubs te groot was geworden, heeft Belgiê het voorbeeld gevolgd van andere landen, waar het Lionisme tot een brede proliferatie was gekomen, en werden de Lions Clubs ondergebracht in 4 districten (A, B, C en D), die elk worden bestuurd door een gouverneur die jaarlijks gekozen wordt op de districtconventie.

Het geheel wordt bestuurd door de gouverneursraad en gecordineerd door een Council Chairperson. Deze laatste wordt jaarlijks verkozen op de Nationale Conventie .

Sinds 1991 ziet de organisatie er als volgt uit :

Het Multiple District 112 Belgium is het cordinatie-orgaan van de 4 districten en wordt bestuurd door de Raad van Gouverneurs onder het voorzitterschap van de Council Chairperson, bijgestaan door een Secretaris-Generaal, een adjunct-Secretaris-Generaal en een Algemeen Penningmeester-Generaal.

De Gouverneursraad vergadert maandelijks en neemt al zijn beslissingen collegiaal. De Gouverneursraad benoemt ook de voorzitters van de nationale commissies en bevestigt hun samenstelling.

de gouverneursraad 2018 - 2019: