Zicht & Gehoor

Steun en zorg aan personen met een visuele of auditieve stoornis past perfect binnen de Lions hulp aan de gemeenschap.

Lions Clubs International - MD 112 Belgium richt zich voornamelijk op programma's voor personen met een visuele stoornis.

In deze context worden momenteel de volgende acties ondersteund :