LCIF

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LCIF helpt Lions International om acties te ondernemen in het voordeel van de minderbedeelden en hulpbehoevenden.
Donaties worden gebruikt in de vorm van subsidies om Lions districten te helpen bij de uitvoering van grote humanitaire projecten die ze zelf niet volledig kunnen financieren.

De stichting helpt Lions om een grotere invloed te hebben op hun gemeenschap en op de wereld.
Dank zij LCIF, kunnen Lions de pijn en het lijden verlichten en hoop en troost brengen voor alle mensen in de wereld die dit nodig hebben.

De LCIF-subsidies financieren onmiddellijke noodhulp bij natuurrampen alsook een hulp op lange termijn als onderdeel van de latere wederopbouw .
Zij dragen bij tot het behoud van het zicht, de bestrijding van arbeidsongeschiktheid, de gezondheid te bevorderen en jongeren te helpen.
Elke dollar gegeven aan LCIF is rechtstreeks en integraal toegewezen aan een project.

De steun van alle Lions is cruciaal omdat de donaties van Lions de hoofdbron van inkomsten zijn van LCIF. LCIF ontvangt ook maar in mindere mate financiering uit andere stichtingen en vennootschappen.
LCIF krijgt gaan deel van de lidgelden van de Lions.
LCIF is Lions helpen Lions.

Sinds haar oprichting in 1968, heeft LCIF meer dan 9000 subsidies gegund voor een totaal bedrag van 640 miljoen US dollar.

 

LCIF op de eerste plaats in de NGO rangschikking

In een speciaal verslag, op 5 juli 2007 gepupliceerd, wordt de Lions Clubs International Foundation (LCIF) als eerste wereldwijde niet gouvernementele organisatie (NGO) gerangschikt.

Op 34 internationale organisaties heeft LCIF de beste rangschikking behaald op het gebied van uitvoering van de programma's van boekhoudkundige verantwoording, interne en externe communicatie, aanpassing van de programma's aan de omliggende verenigingen en begrip der objectieven van haar partners.

LCIF plaatst zich hiermede voor Rotary International, Habitat for Humanity, UNESCO en UNICEF, om er maar enkele te vernoemen.

Deze evaluaties werden bijgewerkt door de Financial Times, in samenwerking met de Dalberg Global Development Advisers en de United Nations Global Impact. Het classement werd gepubliceerd in een speciaal rapport van dfe Financial Times aangaande het sociaal en filantropisch engagement van de ondernemingen, en onderstreept de groeiende interesse van de bedrijven voor de samenwerking op langere termijn welke een aantal sociale problemen op zich nemen.

Het volledig artikel leest u hier. Het klassement vind u hier.

Het klassement kan ook teruggevonden worden in het dagblad The Chronicle of Philantropy. De volledige lijst kan geraadpleegt worden via de link anderaan dit artikel.

Dit klassement werd bekend gemaakt tijdens een vergadering tussen de verantwoordelijken van NGO's en de VN in Geneve, in Zwitserland.

LCIF helpt Lions de wereld te helpen. Giften worden aangewend onder vorm van subventies om de Lions districten te helpen humanitaire projecten van grote omvang , welke ze met met eigen middelen niet aankunnen, te realiseren

LCIF help de Lions aan een beter impact binnen hun omgeving en dit overal ter wereld.

Dank zij LCIF kunnen de Lions het lijden en de pijn verminderen; zij brengen hoop en soelaas aan mensen overal ter wereld.

Voor meer informatie, zie de website: www.lcif.org

VOOR 20178- 2019:

LCIF TEAM

112B Willems Stefaan new 2014-2015.jpg President PCC Stefaan Willems

District 112A:   Jan Robyn

District 112B:   PDG Pierre Boets

District 112C:   PDG Michel Amand

District 112D:   PCC Remy Huwaert