Reactie op rampen

Via het LCIF kunnen Lions een snelle respons geven in geval van rampen.

De acties Tsunami 2012 en Haïti waren hiervan reeds een voorbeeld.

Maar ook in het verleden waren er in Belgiê steunacties vanwege Lions : bv de ramp met de Herald of Free Enterprise (1987), de overstroming in Ruisbroek (1953), enz.