Voedselbanken

2015 : 25ste editie van "week van de voedselbanken".

Elk jaar werken tal van organisaties mee aan deze inzamelactie, zo ook LIONS.

De 9 Voedselbanken van Belgiê strijden sinds 1985 tegen de honger en de verspilling van voedsel en voor de sociale integratie van de minderbedeelden. Dit gebeurt dankzij 250 vrijwilligers die het hele jaar door meer dan 650 caritatieve instellingen meer dan 12 200 ton voedsel helpen verdelen aan meer dan 110.000 minderbedeelden.

Ieder jaar worden de Delhaize winkels één week voedselinzameling ten voordele van de Voedselbanken georganiseerd. Sinds het begin hebben de Lions niet alleen verschillende banken in Belgiê gesticht en ontwikkeld, maar ook de inzameling gesteund, aangemoedigd en helpen slagen.

Wij weten nu reeds dat talrijke Lions zullen komen helpen, al is het maar enkele uren, maar onze taak is zwaar en wij hebben altijd een tekort aan vrijwilligers ‚ Op voorhand dank aan allen die ons zullen vervoegen, in naam van alle minderbedeelden van onze maatschappij, die wij samen zullen kunnen helpen.

Dankzij uw hulp en die van talrijke anderen hebben wij in 2008 meer dan 850 ton voedsel kunnen inzamelen … mochten wij nu niettegenstaande de crisis erin slagen dit jaar nog beter te scoren, zou dit wonderbaarlijk zijn !

Meer info over deze actie kan u lezen op de website van de voedselbanken.

Belgische Federatie van Voedselbanken VZW Glasgowstraat 18 ‚ 1070 Brussel
Tel 02 559 11 10 ** foodbanks@skynet.be ** www.voedselbanken.be