Woord van de Gouverneur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Lion- en Leo-vriendinnen en -vrienden,


Lions en Leo’s: Service, Vriendschap en een Feest!


Als Gouverneur heb ik de eer, en ook de opdracht, om alle Clubs van ons District te mogen bezoeken.

Bij elk bezoek valt de vraag: “Echt alle 68? Dat moet toch lastig zijn.” En het antwoord dat ik kan geven: neen, het is geen opdracht, het is een feest en het geeft een warm gevoel om zoveel Lionisme te zien!

Clubs zijn immers intens bezig, elk op hun manier, om ‘We Serve’ in dagdagelijkse realiteit om te zetten. Bij de ene Club draait het rond armoede, bij de andere staat een tehuis voor gehandicapten centraal. Daarnaast komen ook de menselijk moeilijke thema’s als kanker, inzet voor blinden, enz. frequent aan bod. Ik heb zelfs het boeiend verhaal gekregen van een inleefreis naar het sociaal doel in Afrika! Wat mij ook diep raakt is hoeveel Clubs zich inzetten voor doelen, waarbij jongeren en jeugd centraal staan, al dan niet gecombineerd met andere moeilijke situaties als armoede, kanker, enz. Dank aan jullie voor zoveel blijvende inzet, ook namens hen die steeds op ons rekenen.
Toch is het ook goed om hier even ‘Beyond the horizon’ te kijken en zich vragen te stellen als: zijn wij goed bezig, moeten wij niet verder durven gaan, zijn er geen andere noden die nu meer prioriteit moeten krijgen enz.

Wat mij elke keer, na een bezoek, met een diepe glimlach en een warm gevoel naar huis laat rijden, is de beleving van de vriendschap tijdens de vergaderingen. Ik mag meegenieten van de soms ernstige discussies (Hoe gaan wij onze ledenwerving verder optimaliseren, kunnen wij onze fundraising dit jaar niet verfijnen, …) en de meer plezierige verhalen en belevenissen. Om traditioneel af te sluiten, met het woord van de tai twister, de grap van de dag of de groepsfoto met Rode Neuzen! ‘Ubi amici…!! Het is goed dat er aandacht aan besteed wordt om van elke vergadering opnieuw een beleving voor alle leden te maken!

Wat het voor mij soms nog een groter feest maakt, is dat ik reeds diverse malen de Leo’s bij hun peterclub heb mogen ontmoeten. Ik zie dan dat zij hun enthousiasme doorgeven en dat de bekommernis voor verjonging bij veel Lions groeit.

Beste Lions en Leo’s, dank voor uw vriendschap en het feest. Dit laat zien dat nieuwe doelen aan de horizon liggen en daar richten wij onze focus op. Wij voegen ons naar de wind en stevenen op ons doel af: groeien in ‘We Serve’ met een stevige vriendschap tussen gemotiveerde Lions en Leo’s!

Vergeet onze lopende acties niet: ‘Campaign 100, LCIF Empowering Service’ en onze brillenactie!!

Geniet én dien!!

We Serve!!

Graag tot gauw,

Marc Decoene
Gouverneur 112B 2018-2019