Woord van de Gouverneur

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions : Leidend, Inspirerend, Ondernemend, iNnovatief, Sociaal!


Beste Lions en Leo’s – na de Internationale Conventie (dit jaar in Milaan) kan een gouverneur officieel van start gaan met zijn ‘mandaat’. Met onze past-gouverneur Marc, 1e Vice Marc en 2de Vice Magda – de ‘4M’s - zitten we op dezelfde golflengte, nl. een district ten dienste van de clubs – want een goed werkende club is de essentie van ons Lionisme.

Een gouverneur komt niet gewoon  naar een club om een boodschap te geven. Het belangrijkste is om te leren hoe het er in de club aan toe gaat en om te horen of jullie vanuit het district de informatie krijgen die jullie nodig hebben om goed te kunnen functioneren. Ook : zoeken naar manieren om wat goed werkt ook met andere clubs te delen. En : er samen een leuke, vriendschappelijke ontmoeting van te maken, waarbij humor zeker niet mag ontbreken!

LCI staat voor ‘Lions Clubs International’ : de clubs zijn de motor van onze organisatie en het district is de schakel die de clubs verbindt met Lions internationaal. Ons motto is:  We Serve. Iedere club zet dit in de praktijk om op zijn manier – met lokale projecten die zorgen voor naambekendheid en steun in de plaatselijke gemeenschap.  of met projecten die passen in het kader van onze globale thema’s (honger, zicht, milieu, kinderkanker en diabetes). Zoals vorig jaar blijft de aandacht voor onze stichting LCIF ook een belangrijk onderwerp.

We willen als team werk maken van het identificeren van leiders voor de verschillende functies in ons district. Onze samenkomsten moeten een bron van inspiratie zijn voor allen, waarbij we ook de ondernemingszin van onze clubs en leden willen stimuleren; op een innovatieve manier aan fondsenwerving doen en onze sociale doelen actief ondersteunen.

We willen ervoor zorgen dat we met de vele interessante, beklijvende en inspirerende initiatieven die jullie ondernemen meer naar buiten kunnen komen – en ons potentieel tot zijn recht laten komen.

Vandaar mijn slogan voor het jaar : Unlock the Potential! Dit houdt ook dat we onze Leo’s moeten koesteren en verder blijven streven naar verjonging en naar meer vrouwelijke leden – want hier lopen we veel potentieel talent mis!

Als doel heb ik vooropgesteld dat we minstens één Leo-club per zone zouden moeten hebben en – als het even kan – ons ledenaantal in lijn brengen met het lopende jaartal: dus op naar 2019 leden dit jaar. Dit komt neer op een netto-aanwinst van één lid per club.

We blijven samen streven naar een zinvol lidmaatschap, met gemotiveerde Lions die een verschil maken door de vele projecten en doelen die jullie hebben aangepakt.

De verscheidenheid van aanpak, van de manier van werken en vergaderen is een bron van verrijking en past in het motto van onze nieuwe International President : We serve through diversity. Want iedere club is uniek!

Ik kijk ernaar uit om jullie in de loop van de volgende weken en maanden te ontmoeten: zowel in jullie club als op andere evenementen.

We Serve – through Diversity,

Marcel Daniëls
Gouverneur 112B, 2019-2020