Woord van de Gouverneur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Lion en Leo vriendinnen en vrienden,

Eerst en vooral wil ik graag mijn dankbaarheid uitdrukken dat ik dit jaar de rol van jullie Gouverneur op mij mag nemen. Ik dank jullie echt en oprecht voor dit vertrouwen en zal al wat in mijn mogelijkheden ligt gebruiken om deze verantwoordelijkheid waardig te vervullen.

Ik hou van de zee. Het vergezicht. Wat ligt er voorbij de horizon? Ook met de Lions gaan wij in deze tweede eeuw van ons bestaan nieuwe horizonten verkennen. Bij jullie, in je Club, komt het erop aan dat je de vriendschap hoog houdt, want enkel met een hecht team kan je met je 'Club-boot' varen naar nieuwe einders.

Aan de Voorzitters van de Clubs, vraag ik duidelijk om jullie plannen en doelstellingen te delen met jullie leden. Want, zoals elke zeiler weet, een zeilboot zonder doel, dobbert rond of heeft steeds tegenwind.

De zee is niet altijd rustig, zo zal je Clubleven ook niet altijd even rimpeloos verlopen. Er kan hevige wind opsteken en zelfs storm. Weet dan dat je de wind niet kan bevelen, maar dat je altijd je zeilen kan bijsturen.

En wees voorbereid op een windstilte, heb dan je plan B klaar voor een nieuw initiatief, een evaluatie van jullie sociaal doel, of eens een andere spreker.

'We Serve' is en blijft het centrale doel van ons Lionisme. Mensen dienen, met steun en/of met daadwerkelijke inzet, zit in onze genen! Dit jaar gaan wij ons samen inspannen om werk te maken van de GAT structuur. De ideale manier om 'service', 'ledenwerving en leden tevredenheid' en ten slotte 'leadership tonen en opleiding' samen te laten gaan.

Ik hoop om dit najaar veel Lions te ontmoeten, naast de Clubbezoeken! Weet dat er heel veel initiatieven zijn waarop wij Lions samen naar buiten treden of gewoon samen komen:

  • Een nieuw gebeuren in ons District: één startdag op 15 september, waarop de belangrijkste Lionsinitiatieven voor dit jaar toegelicht en verduidelijkt worden. De laatste vragen voor een succesvol Lionsjaar worden daar beantwoord en toegelicht.
  • Op 13 oktober is er Jeugd-info-dag, waarop alle jeugd- en jongereninitiatieven van Lions geduid én verduidelijkt worden, én dit in samenwerking met District A. Denk hierbij aan Vredesposter, Jeugduitwisseling en Jeugdkamp, Muziek, Young Ambassadors, Taaluitwisseling, Quest én zeker onze Leo's!
  • Een week later (van 18 tot 24 oktober) staan wij met zijn allen aan de Delhaizes voor de actie 'Voedselbanken'. 'Honger' is wereldwijd één van de vijf centrale thema's van Lions! Welke betere actie kan men bedenken in Vlaanderen, dan door 'Voedselbanken' als Lion én als Club te steunen.
  • Daarna gaan wij op reis: wij gaan naar Skopje voor het Europaforum. Een unieke belevenis om, met Lions van andere landen, van gedachten te wisselen, initiatieven voor te stellen, best practices te delen, andere horizonten te verkennen…

Verder komen er uitermate belangrijke campagnes aan dit jaar:

  • Onze 'Foundation' bestaat 50 jaar! Wij gaan dit uitgebreid in beeld brengen: enerzijds door de internationale actie, Campaign 100, LCIF Empowering Service en anderzijds doordat LCIF, dit jaar het werk van de Gouverneur is.
  • Op 1 oktober starten wij een nieuwe brilleninzameling, onder de naam 'BIARL3/75000'. In de loop van de komende maand zullen alle Clubs uitgebreid geïnformeerd worden. Met ons District willen wij 75000 brillen ophalen, met uw steun is dit zeker haalbaar.

Ik wens al de Lions en Leos van District 112B een vriendschappelijk en vruchtbaar Lionsjaar toe.

Geniet én dien!!
We Serve!!

Tot gauw,

Marc Decoene
Gouverneur 112B 2018-2019.