LCIF

Lions Clubs International (LCI) legt zich sinds haar oprichting in 1968 toe om, met de steun van de Lionsclubs, hulp te bieden aan een groot aantal sociale werken in de wereld. Op die manier kon de humanitaire organisatie Lions Clubs International Foundation (LCIF), onze stichting, meer dan 1 miljard US$ aan deze sociale doelen schenken.

Deze hulp gaat van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First), het bestrijden van mazelen (One shot One life), het behandelen van diabetes, tot het ondersteunen van Special Olympics, het organiseren van educatieve programma’s voor de jeugd (Lions Quest) en het verlenen van hulp bij natuurrampen.

Het doel is vanaf Lionsjaar 2018-2019 ieder jaar gedurende drie jaar 100.000.000 US$ via de clubs in te zamelen, dus 300.000.000 US$ in totaal op drie jaar. Jaarlijks wil LCIF daarmee 200.000.000 mensen die hulp nodig hebben, ondersteunen. Ter vergelijking, LCIF kon vorig jaar, in 2017-2018, voor bijna 50.000.000 US$ bijdragen van de clubs worldwide ontvangen en daarmee toelagen t.b.v. 50.000.000 US$ verlenen. De lat ligt dus zeer hoog en het zal er op aankomen, mede door uitstekende organisatie en planning, ervoor te zorgen dat dit zal kunnen gerealiseerd worden. Ons district zal hierbij een belangrijke rol moeten spelen, temeer dat onze Gouverneur ervoor gekozen heeft van LCIF zijn Werk van de Gouverneur te maken.

LCIF maakt deel uit van Lions Clubs International, erkend als één van de belangrijkste en efficiëntste service organisaties in de wereld, dat zich sociaal inzet en engageert via 1.450.000 leden en circa 48.000 Lionsclubs in meer dan 200 landen.

Deze clubs vormen een internationaal sociaal netwerk dat steunt op de solidaire houding van de leden op drie niveaus:

  1. Lions zijn solidair met de genomen engagementen van hun club en werken mee aan de lokale sociale doelen van de club
  2. Lions zijn solidair met de sociale acties die door zone, district en multidistrict worden georganiseerd zoals Centennial activiteiten, Voedselbanken, Special Olympics
  3. Lions zijn solidair met andere Lions in de wereld en kunnen via LCIF andere Lionsclubs helpen om belangrijke sociale projecten te realiseren.

Ook de clubs van ons district kunnen beroep doen op LCIF. Zo hebben de voorbije drie jaar verschillende clubs van ons district LCIF toelagen (grants) bekomen voor een totaal van 170.000 US$.

LCIF staat dus voor internationale solidariteit tussen alle Lionsclubs in de wereld. De focus van de acties ligt op Zicht, Jeugd, Rampen, Diabetes, Kinderkanker en Humanitaire hulp.

 

Wat wordt er van ons verwacht?

  1. De leden en clubs van ons district kunnen het LCIF steunen door individuele of clubbijdragen te storten. Onderaan deze pagina staan alle modaliteiten vermeld betreffende stortingen en eventuele aanvragen van Melvin Jones en Progressive Melvin Jones Fellowship.
  2. Onze clubs kunnen beroep doen op LCIF om lokale en internationale sociale doelen, alleen of in samenwerking met andere clubs, te realiseren. Alle informatie voor het indienen van een grant en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn te vinden op de LCI website www.lcif.org.

Meer info over structuur, grants en bijdragen is te bekomen bij de LCIF District Coördinator Pierre Boets @ pierre.boets@icloud.com en bij de GST District Coördinator Peter Van Es @ pvanes@avineon.com. Op zone- en clubvergaderingen komen zij graag de LCIF werking uitleggen.

In 2015-2016 bedroeg de bijdrage van ons district aan LCIF US$ 20.503,41 (18 clubs deden een storting). In 2016-2017 heeft ons district 39.658,96 $ bijgedragen (30 clubs werkten hieraan mee) en in 2017-2018 deden 27 clubs een storting voor een totaal bedrag van 37.048,44 US$.

De clubs zullen via de LCIF Club Coördinatoren op de hoogte gehouden worden van de objectieven en de activiteiten i.v.m. de Campaign 100 LCIF Empowering Service. Het is de bedoeling om dit Lionsjaar nog beter samen te werken met de  LCIF Club Coördinatoren, zodat de contacten tussen LCIF, het district en de clubs optimaal kunnen verlopen.

Dit is noodzakelijk om de unieke werking van LCIF te blijven verzekeren. Zonder uw steun zal dat niet mogelijk zijn. LCIF heeft u absoluut nodig en rekent op uw medewerking. LCIF is onze stichting en daar moeten wij heel trots op zijn!

PDG Pierre Boets
LCIF Coördinator 112B


Campaign 100

Klik hier voor de presentatie

Hoe kan ik – of mijn club - een storting doen aan LCIF?

Een storting  kan gebeuren:

  • via de LCIF website met een kredietkaart (www.lcif.org). Het bedrag zal automatisch in US$ aangerekend worden. In functie van het doel waaraan u schenkt kan u voor elke $1.000,00 meteen een Melvin Jones Fellowship aanvragen.
  • of via de Belgische ING bankrekening van LCI(F) : IBAN BE35 3100 9846 9537

Het bedrag is dan in euro en zal door LCIF naar dollars omgezet worden aan een interne maandelijkse wisselkoers, zoals vermeld op de website van LCIF.

MAAR…vergeet dan niet in de mededeling aan te duiden:

clubnaam … / clubnummer … / LCIF … / welke actie … 
bijvoorbeeld:
- Area of Greatest Needs
- Measles, Disaster, Sight, Youth
Als u niets vermeldt, wordt de storting voor algemene doelen gebruikt (Area of Greatest Needs)

Hoe vraag ik – of mijn club - een Melvin Jones Fellowship aan?

Ga naar de website: http://www.lcif.org/EN/support-our-work/mjf-request-form.php
U kan ook de District Coördinatoren en/of het Nationaal Secretariaat contacteren om te helpen.

Per gestorte $1.000,00 kan een recht op een Melvin Jones Fellowship gegeven worden. 
Let wel op: sommige specifieke schenkingen geven geen recht op een Melvin Jones.
Informatie hierover kan u vinden op http://www.lcif.org/EN/support-our-work/areas-of-giving.php

Hebt u vragen?

Pierre Boets (pierre.boets@icloud.com) en Peter Van Es (pvanes@avineon.com) helpen u graag verder.