LCIF

Lions Clubs International (LCI) legt zich sinds haar oprichting in 1968 toe om, met de steun van de Lionsclubs, hulp te bieden aan een groot aantal sociale projecten in de wereld. Op die manier kon de humanitaire organisatie Lions Clubs International Foundation (LCIF), onze stichting, meer dan 1 miljard US$ aan sociale doelen schenken.

Deze hulp gaat van medische voorzieningen voor blinden en slechtzienden (Sight First), het bestrijden van mazelen (One shot One life), het behandelen van diabetes, tot het ondersteunen van Special Olympics, het organiseren van educatieve programma’s voor de jeugd (Lions Quest) en het verlenen van hulp bij natuurrampen.

Met Campaign 100 is het de bedoeling om vanaf Lionsjaar 2018-2019 worldwide ieder jaar gedurende drie jaar telkens 100.000.000 US$ via de clubs in te zamelen, dus 300.000.000 US$ in totaal op drie jaar. Jaarlijks wil LCIF daarmee 200.000.000 mensen die hulp nodig hebben, ondersteunen.
Gedurende het eerste jaar van Campaign 100, kon via de clubs in de hele wereld en via donoren meer dan 100.000.000 US$ ingezameld worden. Ons district behaalde in dat eerste jaar een schitterend resultaat door 110.253,70 US$ bij 56 van de 69 clubs of 81% van de clubs op te halen.
Ook dit jaar zal ons district een belangrijke rol spelen, temeer dat onze Gouverneur ervoor gekozen heeft ook dit jaar van LCIF zijn “Werk van de Gouverneur” te maken.

LCIF maakt deel uit van Lions Clubs International, erkend als één van de belangrijkste en efficiëntste serviceorganisaties in de wereld, dat zich sociaal inzet en engageert via 1.450.000 leden en circa 48.000 Lionsclubs in meer dan 200 landen. 
Deze clubs vormen een internationaal sociaal netwerk dat steunt op de solidaire houding van de leden op drie niveaus:

  1. Lions zijn solidair met de genomen engagementen van hun club en werken mee aan de lokale sociale doelen van de club
  2. Lions zijn solidair met de sociale acties die door zone, district en multidistrict worden georganiseerd
  3. Lions zijn solidair met andere Lions in de wereld en kunnen via LCIF andere Lionsclubs helpen om belangrijke sociale projecten te realiseren.

Ook de clubs van ons district kunnen beroep doen op LCIF. Zo hebben reeds 8 clubs van ons district LCIF-toelagen (grants) bekomen voor een totaal van meer dan 350.000 US$.

LCIF staat dus voor internationale solidariteit tussen alle Lionsclubs in de wereld. De focus ligt op acht actiegebieden (service fund): Zicht, Jeugd, Honger, Rampen, Diabetes, Kinderkanker, Milieu en Humanitaire hulp.

Wat wordt er van ons verwacht?

  1. De leden en clubs van ons district kunnen het LCIF steunen door individuele of clubbijdragen te storten. Onderaan deze pagina staan alle modaliteiten vermeld betreffende stortingen en eventuele aanvragen van Melvin Jones Fellowship Awards en Progressive Melvin Jones Fellowship Awards.
  2. Onze clubs kunnen beroep doen op LCIF om lokale en internationale sociale doelen, in samenwerking met andere clubs, te realiseren. Alle informatie voor het indienen van een grant en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, zijn te vinden op de LCI-website www.lcif.org.

Meer info over structuur, grants en bijdragen is te bekomen bij de LCIF District Coördinator Pierre Boets @ pierre.boets@icloud.com en bij de GST District Coördinator Peter Van Es @ pvanes@avineon.com. Op zone- en clubvergaderingen komen zij graag de LCIF-werking uitleggen.

De clubs zullen via de Zonevoorzitters en de LCIF Club Coördinatoren op de hoogte gehouden worden van de objectieven en de activiteiten i.v.m. Campaign 100 LCIF Empowering Service 
LCIF heeft u nodig en rekent op uw medewerking. LCIF is onze stichting en daar moeten wij heel trots op zijn!

PDG Pierre Boets
LCIF Coördinator 112B


Campaign 100

Klik hier voor de presentatie

Hoe kan ik – of mijn club – een storting doen aan LCIF?

Een storting  kan gebeuren:

  • via de LCIF-website met een kredietkaart (www.lcif.org). Het bedrag zal automatisch in US$ aangerekend worden. In functie van het doel waaraan u schenkt kan u voor elke 1.000,00 US$ meteen een Melvin Jones Fellowship Award of een Progressive Melvin Jones Fellowship Award aanvragen.
  • of via de Belgische ING-bankrekening van LCI(F): IBAN BE35 3100 9846 9537

Het bedrag is dan in euro en zal door LCIF naar dollars omgezet worden aan een interne maandelijkse wisselkoers, zoals vermeld op de website van LCIF.

MAAR…vergeet dan niet in de mededeling aan te duiden:

clubnaam … / clubnummer … / LCIF … / welke actie … 
bijvoorbeeld:
(1) Empowering Service Fund (je kiest zelf één van de- of alle service funds)
(2) Area of Greatest Needs (je laat de keuze aan LCIF)
(3) Other

(1) en (2) geven recht op een Melvin Jones Fellowship Award, (3) niet.

Hoe vraag ik – of mijn club – een Melvin Jones Fellowship aan?

Ga naar de website: http://www.lcif.org/EN/support-our-work/mjf-request-form.php
U kan ook de District Coördinatoren en/of het Nationaal Secretariaat contacteren om te helpen.

Per gestorte 1.000,00 US$ kan een recht op een Melvin Jones Fellowship Award gegeven worden. 
Let wel op: sommige specifieke schenkingen geven geen recht op een Melvin Jones. Informatie hierover kan u vinden op http://www.lcif.org/EN/support-our-work/areas-of-giving.php

Hebt u vragen?

Pierre Boets (pierre.boets@icloud.com) en Peter Van Es (pvanes@avineon.com) helpen u graag verder.