Global Action Team (GLT - GMT - GST)

GMT (Global Membership Team), GLT (Global Leadership Team) en GST (Global Service Team) opereren in ons district als één werkgroep GAT (Global Action Team) en werken op alle niveau’s samen.

Het Global Membership Team is verantwoordelijk voor behoud, recrutering, uitbreiding en geeft advies en support aan clubs en clubcommissies, in het bijzonder aan de clubcommissie Membership. Clubs in oprichting, clubbranches (dames, jonge leden), clubs met te weinig leden (minder dan 20) kunnen beroep doen op deze werkgroep. Het project Leo2Lion (effectievere opvang van Leo’s op het ogenblik dat zij de leeftijdsgrens bereikt hebben) valt onder de verantwoordelijkheid van GMT.

Het Global Leadership Team staat voor Leadership Development en zorgt voor het organiseren van trainingsprogramma’s op alle niveau’s, voor alle functies en “on demand”. Deze “new style” trainingen worden op regelmatige tijdstippen georganiseerd en zijn “actieve trainingen” met “case studies” en “best practice” oefeningen.

Het Global Service Team zal het kader promoten en implementeren dat LCI en LCIF naar voor schuiven.  Ze willen Lions en Leo’s van over de hele wereld aansporen om hun service te maximaliseren.  Daardoor zullen zij meer resultaatgericht kunnen gaan werken voor hun projecten, hun effectieve actie en hun groei.

GMT, GLT en GST werken als één team (GAT) om deze doelstellingen te bereiken. Er wordt vooral gestreefd om de “kwaliteit” van de clubs en van de leden te behouden en, waar nodig, te verbeteren. Daarom staat communicatie top-down en bottom-up centraal.

GMT-GLT is verantwoordelijk om het project “Club Quality Initiative” in de clubs te introduceren en op te volgen en ervoor te zorgen dat door actieve leden- en clubwerking, gericht naar de sociale projecten van de club en met permanente aandacht voor de kwaliteit van de projecten, concrete doelstellingen bepaald en gerealiseerd worden. Het sluit naadloos aan bij het proces van verandering en LCI-Forward, onze ontplooiing naar de toekomst toe met vier belangrijke doelstellingen: verhoging en verbetering van onze serviceprojecten en hun impact, het omvormen van de publieke perceptie en onze zichtbaarheid via onze projecten verbeteren, zorgen voor excellente organisatie binnen onze clubs, zones en district, en zorgen voor waardevolle leden en ze ook durven zoeken op andere manieren en in andere lagen van de bevolking, meer en betere leden is meer en betere service.

Op nationaal vlak vormt de werkgroep GAT (GMT-GLT-GST), samen met de werkgroepen GAT van de drie andere districten, de Nationale werkgroep GAT, die o.l.v. de nationale coördinatoren werkt. Zo kan informatie vanuit Oak Brook en de Europese regio naar de districten toe en omgekeerd uitgewisseld worden. De Europese coördinatoren maken deel uit van deze werkgroep.

GAT geeft de nodige input naar de Gewesten, Zones, CGL’s (Certified Guiding Lions), Clubbesturen, Commissies Membership en de Sociale Commissies om de beleids- en actieplannen op te stellen, steeds vertrekkend van het Beleidsplan van de Gouverneur.

Met de Gewestvoorzitters, de Zonevoorzitters, de Coördinator Leo2Lion en de CGL’s, vormt GAT één team. Ook de twee Vice-Gouverneurs maken hiervan deel uit.

Tenslotte wil GAT de clubs helpen om ambitieuze, toekomstgerichte veranderings- en vernieuwingsprocessen op te starten opdat de kwaliteit van onze werking ook in de toekomst gewaarborgd blijft.

De drie coördinatoren zijn door Oak Brook vast benoemd en maken de facto deel uit van het permanente districtskabinet van de Gouverneur. Dit houdt in dat ze op alle kabinetsvergaderingen aanwezig zijn.