Districtsconventie 112B

Dit jaar zal de conventie van Lions District 112B plaatsvinden in 'Den Berg' te Londerzeel.
LC Grimbergen Noordrand is de gastclub.
We hopen u allen in grote getale te mogen begroeten.
Alle nodige info zal weldra beschikbaar zijn.