Voedselbanken

De oorsprong van de Voedselbanken ligt in de VS (1967).
In België werd de eerste Voedselbank opgericht in 1986 en momenteel zijn er 9 lokale Voedselbanken in de Belgische Federatie van Voedselbanken. Steeds hebben de Lions de Voedselbanken gesteund. In West-Vlaanderen en Brabant werden ze zelfs door Lions opgericht.

De afdelingen van Voedselbanken worden beheerd door vrijwilligers, waaronder vele Lions.
Het beheer is open en transparant en de controle op de rekeningen zeer streng.

De Lions helpen bij de jaarlijkse inzamelactie van Delhaize. Aanvankelijk was het alleen Delhaize die de Voedselbanken steun verleende. Tot voor enkele jaren gaven de mensen voedingsproducten, nu werken we met een systeem van waardebonnen.
Voor de Delhaize-inzamelactie wordt het steeds moeilijker voldoende vrijwilligers te vinden.

De DELHAIZE actie bracht in 2019 het mooie bedrag op van 605559 , een verbetering t.o.v. van 2018, 580 020 € op. Deze lichte stijging is ze positief, maar is nog verwijderd van het topjaar in 2015 bedroeg de actie 799 310 € !).
Hoewel Vlaanderen het in verband met armoede relatief goed doet in vergelijking met andere Europese regio’s, zijn de naakte cijfers schrijnend. Meer dan 600 000 Vlamingen leven onder de armoedegrens en in sommige gemeenten wordt 15% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. Met covid-19 in 2020 is het aantal behoeftigen sterk toegenomen. Bovendien werd minder voedsel verkregen via de gebruikelijke kanalen (distributie en restaurants).

Hoeft het derhalve nog herhaald te worden dat de Actie Voedselbanken de “hands’-on” actie van het jaar kan zijn voor elke LEO en LIONS Club ? Ik ben bijzonder gelukkig met de vele positieve signalen die ik al opgevangen heb, en niet in het minst van de LEO’s die zich achter deze actie gaan scharen.

Wegens de covid-19 heeft Delhaize beslist om dit jaar GEEN actie met voedselbonnen te voeren met vrijwilligers, dit is zeer slecht nieuws want we verwachten ons aan een terugval van - 60 à -70% van de opbrengst van 2019.

Wij lanceren dit jaar een DRINGENDE VRAAG naar vrijwilligers om mee te helpen in de voedselbank van Antwerpen. We zoeken m/v die zicht 1/1 of 2 x ½ dag per week willen vrijmaken voor de voedselbanken (bedeling in winkel, voedselpakketten samenstellen, voedsel aanvullen in magazijn, stock ophalen…) Geïnteresseerde LIONS en LEO’s zijn uiterst welkom. Wij denken in de eerste plaats aan gepensioneerde LIONS die een stukje van hun tijd willen vrijmaken voor de minderbedeelden. In september 2020 volgt hierover een afstemmingsmeeting, dus geef graag uw namen door aan Robert Vermetten en/of Fons Jespers.