MEDICO International Lions Belgium (vzw)

"Er leeft binnen LIONS een sterke ambitie om ook in ontwikkelingslanden bij te dragen tot vooruitgang. Het is meestal niet evident om het budget van dergelijke projecten sluitend te krijgen. Hier kan MEDICO Uw partner zijn! Aarzel niet contact te nemen met Stefaan*, Paul* of  Marcel* Zij adviseren U graag."

 

Algemeen

Medico werd opgericht in 1981 door Belgische Lions met als doel via het Lions District 409 (Democratische Republiek Congo, Rwanda en Burundi) de plaatselijke bevolking hulp te bieden. In de loop van de jaren heeft Medico haar activiteiten met betrekking tot hulpverlening uitgebreid naar andere erkende ontwikkelingslanden.

Doelstelling

Medico wil vooral projecten van Sociale Geneeskunde* aanmoedigen en ondersteunen. Ook wil zij snel ingrijpen bij natuurrampen en deelnemen aan humanitaire acties.

* “Sociale Geneeskunde”
In een wel omschreven regio van een vooraf bepaald gebied:
het bestuderen van de wisselwerking tussen de maatschappelijke toestand en de volksgezondheid met de bedoeling dat laatste te verbeteren door het eerste te wijzigen.

 

Evolutie

In de loop der jaren is de wijze van hulpverlening sterk geëvolueerd. Aanvankelijk bestond de hulpverlening hoofdzakelijk in het schenken van medisch materieel dat door toedoen van Medico werd ingezameld of waarvan de aankoop door Medico werd gesubsidieerd. In het welslagen van het geheel was de nauwe samenwerking met "De Lions Vriendschapsketen" van Lions Club Leuven uiterst belangrijk.

De laatste jaren richt Medico zich hoofdzakelijk op het toekennen van steun, veelal financiële steun, aan projecten die door LIONS Clubs worden gepatroneerd in erkende ontwikkelingslanden.

Werkwijze

De beslissing om projecten te steunen wordt genomen door de Raad van Bestuur. In deze Raad van Bestuur zetelen uitsluitend Belgische Lions. Medico is ministerieel gemachtigd een fiscaal attest af te leveren aan personen of bedrijven en dit voor iedere gift van € 40,- of meer. De voorwaarde is dat deze gedoneerde gelden uitsluitend worden aangewend voor sociale projecten in landen die officieel genoteerd zijn als "ontwikkelingsland".

Overzicht

Sinds haar oprichting heeft Medico ook kunnen rekenen op de hulp van de Belgische Luchtmacht. Tientallen tonnen medisch materieel is overgevlogen naar de Democratische Republiek Congo, Rwanda, Burundi en andere ontwikkelingslanden. Daarnaast heeft Medico ook grote financiële steun kunnen bieden aan projecten op meerdere continenten.

Ter info; een lijst, wel onvolledig, van tussenkomsten door de jaren heen:

  • Guinea / Conakry (medisch materieel)
  • India / Bihr (dijkherstelling)
  • Centraal Afrikaanse Republiek (de financiering van een palmboomplantage van 3 ha en een industriële kippenkwekerij voor een weeshuis)
  • Oekraïne / Kalinkavitchy (apparatuur voor een klein hospitaal)
  • Litouwen / Salilé (aangepaste vloerbedekking van een operatiezaal)
  • India / Bihr aardbevingsgebied (een hoeveelheid medische verbanden en klein chirurgisch materieel)
  • Vietnam / Hue (de bouw van een slaapzaal en een atelier in een weeshuis)
  • Burkino Faso (de gedeeltelijke financiering van de bouw van een waterpomp).
  • Peru Arequipa (brillen)

In het kader van de internationale actie “SightFirst” spendeert “LIONS CLUBS INTERNATIONAL” wereldwijd aanzienlijke bedragen voor de strijd tegen oogziekten en dit al meer dan 100 jaar.
Sinds maart 2007 verleent ook Medico zijn medewerking aan deze actie. Zij organiseert een nationale inzamelactie van niet in gebruik zijnde brillen. Ons district verzamelde reeds meer dan “300.000” exemplaren.
Deze brillen worden met grote zorg en in samenwerking met onze vrienden van Medico France klaargemaakt voor een nieuw brillenleven. Eens terug in perfecte conditie worden zij gratis ter beschikking gesteld van slechtzienden in erkende ontwikkelingslanden.

MEDICO en uw project

Uw club, mogelijk in samenwerking met een andere club of clubs uit het District of Multiple District, heeft een mooi project in een ontwikkelingsland. Is het project goed onderbouwd, sterk gestructureerd, praktisch uitvoerbaar en uiterst transparant, dan biedt MEDICO een belangrijke meerwaarde.
MEDICO geeft u de mogelijkheid een “projectrekening” te openen. Deze rekening biedt uw donateurs de mogelijkheid om belastingvoordeel te genieten. Immers voor iedere storting vanaf 40 EURO wordt een fiscaal attest afgeleverd. Dit attest garandeert u belastingvermindering.
(Het fiscaal voordeel is verhoogd van 45 % naar 60 % - Bron: Giften/FOD Financiën)
Er is zelfs meer!
Zulke degelijke dossiers komen in aanmerking om ook financieel gesteund te worden door MEDICO.
Neem contact met één van de drie vertegenwoordigers van het District in MEDICO. Zij begeleiden uw aanvraag voor eventuele “financiële steun”.
Voor omvangrijke bedragen (€10k of meer) biedt LCIF mogelijk een oplossing. Neem contact met Marc Vanbrabant (LC Alken Land van Wor). Hij is de LCIF-coördinator van ons District en zal het dossier graag begeleiden.

Tot slot

Medico is trouw aan de doelstelling "WE SERVE" van “ Lions Clubs International” onze wereldwijde organisatie.
Humanitaire acties worden in de mate van het mogelijke ondersteund, een bewijs dat Medico niet onverschillig blijft voor de noodsituaties in ontwikkelingslanden.
Bestuurders en Leden van Medico werken uiteraard zonder enige verloning of ander voordeel van welke aard dan ook. Grote inspanningen staan garant voor het realiseren van de doelstellingen.

Medico zal “de wereld” niet kunnen verbeteren
maar wel “behoeftige personen” een aangenamer leven garanderen.

Namens:
Jacques De Moor, LC Ninove - Bestuurder Voorzitter vzw Medico Lions Clubs Belgium
Stefaan Willems, LC Mechelen Dodoens - Bestuurder Penningmeester
Paul Machon, LC Maasland - Bestuurder Ledenconsulent 112B
Marcel Daniëls, LC Kortenberg Hertog Jan - Effectief Lid
Marc Decoene, LC Grimbergen Noordrand - Effectief Lid

Houba-de Strooperlaan 90 - 1020 Brussel

tel. : 02 478 17 31
fax : 02 478 14 72
e-mail :  medico@lions.be

Financiële steun wordt door MEDICO sterk gewaardeerd
en helpt bij het realiseren van haar opdracht.

Bankrekening: Medico Lions Clubs Belgium vzw:
IBAN BE92 2100 4306 5123 BIC Code GEBABEBB