Brillen-Inzamel-Actie 2020-2021

Om aan de grote vraag naar herbruikbare brillen te voldoen heeft de Raad van Bestuur MEDICO beslist opnieuw een inzamelactie te ondersteunen. Om praktische redenen en vooral om kosten te besparen wordt aan de Districten gevraagd de actie te organiseren. Onze Gouverneur Marc steunt de inzamelactie en adviseert de Gewest- en Zonevoorzitters actief deel te nemen. Aan de clubs vraagt hij hun volle medewerking.

Ter begeleiding van de clubs zijn hierna de planning alsook de praktische gegevens uitgewerkt. De actie loopt door tot begin juni 2021. Het doel van ons District 112B is "50.000” exemplaren in te zamelen. Dit resultaat garandeert meer dan 4.000 goed bruikbare brillen. Zij vertegenwoordigen een tegenwaarde van minimaal €17.000. Dit is ontegensprekelijk een zéér lonende actie.

Mits de inzet van alle clubs is succes zeker verzekerd!