Youth Camp and Exchange

Wat houdt Youth Exchange precies in?

Elke jongere tussen 17 en 21 jaar die zin heeft om gedurende enkele weken in juli en/of augustus een stukje van de wereld te zien, kan dit doen via het Internationaal Lions programma “Youth Exchange”.

Het woord zegt het zelf: we wisselen jeugd uit. Enerzijds komen er buitenlandse jongeren naar België in de maand juli (de jongeren uit Japan in augustus), waarbij ze ongeveer 1 à 2 weken doorbrengen bij een Belgisch gastgezin, en vervolgens twee weken spenderen in een kamp dat plaats vindt in een provinciaal domein in Dworp. Dit vindt meestal plaats tijdens de twee laatste weken van juli. Anderzijds zenden wij, met de commissie YE, onze jongeren uit naar het buitenland, eveneens voor een periode van 3 à 4 weken. De bestemmingen variëren van Europa, USA en Canada, tot verre bestemmingen zoals Australië, Mexico, Japan, Maleisië etc.

Het basisprincipe waarop deze uitwisseling tussen Belgische jongeren en jongeren vanuit de hele wereld steunt, is het principe van de reciprociteit. Dit houdt in dat als een jongere vanuit België deelneemt aan het Youth Exchange programma, zijn/haar ouders/familie het jaar (of twee) nadien, de verplichting heeft om gastgezin te zijn voor een buitenlandse jongere die ons land bezoekt. Indien uw jongere een bestemming in Europ heeft bezocht, is er een verplichting om 1 week gastgezin te zijn, buiten Europa zijn dit 2 weken, meestal in juli. Indien uw jongere naar Japan is geweest vindt uw verplichting tot gastgezin plaats in augustus. Bij bezoek aan Australië is de reciprociteit twee weken tijdens de Kerstvakantie.  Binnen het systeem kan men als gastgezin kiezen om 1 jongere te hosten gedurende 2 weken, dan wel bv 2 jongeren tijdens 1 week.

De jongeren die deelnemen moeten niet noodzakelijk familie zijn van een Lionslid, maar hun deelname moet wel gebeuren onder het peterschap van een Lionsclub.

De kosten die hieraan verbonden zijn bestaan hoofdzakelijk uit het vliegticket. Onze commissie bestaat volledig uit vrijwilligers en aan onze commissie is enkel een administratieve kost van 125 € verschuldigd. De meeste kampen binnen Europa zijn ook kosteloos, of vragen een camp fee zoals dat heet, van 100 of 200 €. Maar in de VS, Canada, en andere verre bestemmingen, vraagt men soms een aanzienlijke camp fee die meer dan 500 $ kan bedragen. Elk kamp bepaalt zelf zijn camp fee en deze zijn bekend op het ogenblik dat men zich kan inschrijven.

Indienen van een dossier

Geïnteresseerden dienen een aanvraag in bij de verantwoordelijke van hun district.

Deze aanvraag bestaat uit:

  1. Een application form dat dient te worden ingevuld in excel

  2. Een pasfoto in formaat Jpeg
  3. Een brief in het Engels gericht aan een “unknown family” waarin de kandidaat zichzelf, zijn studies, gezin en hobby's beschrijft, deze brief stelt de jongere zelf op, elk in zijn eigen stijl, in Word
  4. Een reciprociteitscontract dat dient ondertekend te worden door de jongeren, de ouders, en de voorzitter van de verantwoordelijke Lions club
  5. Bewijs van betaling van de admin fee van 125 €

Alle concrete informatie hieromtrent, namelijk zowel wat betreft de administratie, als de bestemmingen, info over de kampen, de kosten hieraan verbonden, de periodes waarin de verschillende kampen plaatsvinden etc, worden op de website van het MD gepubliceerd, onder de hoofding “Jeugd” en dan “Youth Exchange”, na het Europa Forum. Dat zal dit jaar 2017-18 dus in de loop van de maand oktober zijn.

Het allereerste en belangrijkste aanspreekpunt is de districtsverantwoordelijke, zie hieronder. Elk district heeft een eigen verantwoordelijke. Verder zijn er ook 3 nationale secretarissen Outgoing (Europa, Canada en VS, Verre Bestemmingen) die, eens het dossier volledig is, en hem werd bezorgd door de districtsverantwoordelijke, per bestemming contact legt met de plaatselijke verantwoordelijken, de vliegtickets reserveert en alle praktische organisatie waarneemt.

Tot slot is er ook de nationale secretaris Incoming:  die regelt alles i.v.m. de inkomende buitenlandse jongeren, hun verblijf in het kamp en opvang bij de gastgezinnen

Belangrijke opmerkingen:

  • Op woensdag 26 oktober 2017 om 19 u zal een belangrijke Infovergadering georganiseerd worden in de lokalen van Uccle Sports (Chaussée de Ruisbroek 18, 1180 Ukkel). Als jullie geïnteresseerd zijn om volgend jaar deel te nemen, is het essentieel om hierbij aanwezig te zijn teneinde alle informatie tot in detail te vernemen.
  • Inschrijvingen starten op 1 december 2017 op basis van “First come, first served”.

Voor meer gedetailleerde informatie kan u terecht op de website van het MD 112:
http://www.lionsinternational.be/cms/nl_NL/md-112/charity-programs/children-youthprograms/youth-exchange.html