Lions Quest

Programma Lions Quest/LCIF helpt opvoeders en leerkrachten in het aanleren van emotionele intelligentie, van relationele en sociale vaardigheden, van burgerzin en van een gezonde levensstijl bij jongeren.
Jongeren die zich hierdoor beter in hun vel voelen zijn meer weerbaar tegen allerlei verslavingen zoals drugs, alcohol en problemen zoals pesten, uitsluiten, spijbelen, radicalisatie, zelfmoord...
"Troeven voor succes " voor jongeren (15-21 jaar)

Problemen als hoge jeugdwerkloosheid en lage slaagkansen bij hogere studies wijzen erop dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding op de uitdagingen en de vaardigheden benodigd voor het werken in deze 21e eeuw.

Hiervoor werd een praktisch programma speciaal voor de leerlingen hoger secundair onderwijs uitgewerkt. Het aanleren van sociaal dienstbetoon en van burgerzin op een actieve manier.
Deze vaardigheden worden geoefend in het volledig uitwerken van sociale projecten en sociale stages.

Opdracht voor de periode 2017/2018/2019

Een wervend verhaal maken
 • voor leerkrachten en scholen 
  • Wat zit erin voor mij, waarmee kan ik de leerlingen helpen?
  • Eenvoudige fiches voor gebruik in de les met een referentieboek op het internet
  • 16 lessen, om de 2 weken, een 30 op twee jaren
 • voor de Lions zelf  
  • naar de top
  • naar de clubs
   • Leden en vrienden van leden voor het helpen opstellen van het programma (bij voorkeur met ervaring in het onderwijs)
   • link met lokale scholen (na afwerking eerste versie programma in de periode 2018/2019)
 • voor de onderwijsnetten en onderwijsverantwoordelijken :
 • vormingsinstituten
 • voorbeeldscholen
 • speciaal aandacht voor VEET: deeltijds onderwijs

Conclusie

Een praktisch en actief programma voor aanleren van sociaal dienstbetoon voor 15-21 jarigen op basis van sociale-emotionele vaardigheden, verbindende communicatie en burgerschap
Voor bewuste burgers met een gezonde levensstijl!
Het doorgeven van onze Lions idealen aan de volwassenen van morgen!!

Programma Lions Quest/LCIF helpt opvoeders en leerkrachten in het aanleren van emotionele intelligentie, van relationele en sociale vaardigheden, van burgerzin en van een gezonde levensstijl bij jongeren.
Jongeren die zich hierdoor beter in hun vel voelen zijn meer weerbaar tegen allerlei verslavingen zoals drugs, alcohol en problemen zoals pesten, uitsluiten, spijbelen, radicalisatie, zelfmoord...

"Troeven voor succes" voor jongeren (15-21 jaar)
Problemen als hoge jeugdwerkloosheid en lage slaagkansen bij hogere studies wijzen erop dat de huidige nadruk op kennisoverdracht niet volstaat als voorbereiding op de uitdagingen en de vaardigheden benodigd voor het werken in deze 21 e eeuw.
Hiervoor werd een praktisch programma speciaal voor de leerlingen hoger secundair onderwijs uitgewerkt.

Het aanleren van sociaal dienstbetoon voor 15-21 jarigen op basis van sociale-emotionele vaardigheden, verbindende communicatie en burgerschap
Deze vaardigheden worden geoefend in het volledig uitwerken van sociale projecten en sociale stages.

Voor bewuste burgers met een gezonde levensstijl!
Het doorgeven van onze Lions idealen aan de volwassenen van morgen!!