Muziekwedstrijd

WERKJAAR 2019-2020: Saxofoon

 

DOEL – ORGANISATIE – JURY – ALGEMENE VOORWAARDEN – WERKEN – NATIONALE COMMISSIE


Doel

De wedstrijd heeft tot doel jonge kunstenaars bij het begin van hun loopbaan te begeleiden en aan te moedigen. Dit gebeurt door het inrichten van een wedstrijd en door het stimuleren van optredens voor de laureaten.

Organisatie van de wedstrijd

De nationale selectieproef zal plaats hebben in de concertzaal van Piano’s Maene, Aragonnestraat, 37 te 1060 Brussel op zaterdag 18 april 2020 van 9.00 tot 20.00 uur. Onmiddellijk na de selectieproef worden de drie kandidaten voor de finale bekend gemaakt en volgt een receptie. Deze proef is vrij toegankelijk voor het publiek. 

De nationale finale zal plaats hebben in de Stadsschouwburg van Mechelen, Keizerstraat 3 op zondag 3 mei 2020 om 17.00 uur. Na de wedstrijd volgt een optreden van Sylvia Huang, eerste laureate van de muziekwedstrijd Lions 2008 en finaliste van de Koningin Elisabeth Wedstrijd 2019 voor viool. Gevolgd door prijsuitreiking en receptie.

Toegangskaarten voor deze finale kunnen bekomen worden aan € 35,00 bij Lion Jos Roosemont via e-mail jos.roosemont@telenet.be en betaling op rekening BE34 2300 5837 1990 van Lions Club Mechelen met vermelding “Muziekwedstrijd + naam en e-mailadres”.

Verder kunnen ook kaarten besteld worden via de verantwoordelijken van het district.

Jury

Nadine Bal
Alain Crépain
Hans de Jong
Rhonny Ventat

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Op 1 januari 2020 maximum 23 jaar oud zijn.

2. Belg zijn of Europees ingezetene zijn en reeds minstens 5 jaar in België verblijven op 1 januari 2020.

3. Vóór 15 maart 2020 inschrijven per post of per e-mail bij de voorzitter van de Nationale Commissie "Lions European Musical Competition MD112 Belgium" met volgende gegevens en documenten

1. adres, telefoon, gsm, e-mailadres

2. curriculum vitae

3. fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort

4. bewijsstuk van minimum 5 jaar domiciliëring in België voor de kandidaten die niet-Belg zijn

5. een recente foto

6. titels en componisten van twee werken te kiezen uit de bijgevoegde keuzelijst
titel en componist van een vrij werk te kiezen voor de finale

7. naam van de begeleider op de piano

8. naam van de docenten

4. De kandidaten mogen geen eerste laureaat geweest zijn van een vorige Lions MD 112 wedstrijd voor hetzelfde instrument.

5. Tijdens de selectieproef vertolken de kandidaten het verplichte werk en het werk dat zij als hun eerste keuzestuk hebben opgegeven.

6. In functie van het aantal kandidaten behoudt de Nationale Commissie van de Lions European Musical Competition zich het recht voor preselecties te organiseren.

7. De drie weerhouden kandidaten zullen op de finale zowel de twee keuzestukken uit de lijst als hun vrij gekozen stuk uitvoeren. Bij de jurering van het vrij gekozen stuk zal rekening gehouden worden met de moeilijkheidsgraad van het stuk en met de vertolking. De eerste gerangschikte is winnaar van de LEMC van het MD112 Belgium.

8. De winnaar van het MD 112 Belgium zal op de Europese Lions Wedstrijd het opgelegde werk en twee werken gekozen uit de bijgevoegde lijst vertolken. Deze werken moeten niet noodzakelijk dezelfde zijn als in de nationale wedstrijd.

9. Door zijn deelname legt de winnaar zich de verplichting op deel te nemen aan de Lions European Musical Competition tijdens het Europaforum 2020 te Thessaloniki  Griekenland.
De kosten voor deelname aan de Europese wedstrijd zijn ten laste van het Multiple District 112 Belgium.

10. Om het imago van de wedstrijd en om de muziek in het algemeen te promoten zal de winnaar op eenvoudig verzoek van de Nationale Commissie van de Lions European Musical Competition een gratis concert geven.

Prijzen

Bij de nationale wedstrijd

Eerste prijs € 600,00
Tweede prijs € 400,00
Derde prijs € 200,00

Bij de Europese wedstrijd

Eerste prijs € 5.000,00
Tweede prijs € 3.000,00
Derde Prijs € 2.000,00

WERKEN voor de wedstrijd SAXOFOON


Het verplicht werk

Darius Milhaud
Scaramouche op.165c for alto saxophone and piano reduction
Publisher: Salabert


Keuzestukken

 1. Alfred Desenclos
  Prelude, Cadence et Finale
  Publisher: Leduc
 2. Hector Villa Lobos
  Fantasia for soprano or tenor saxophone and piano reduction
  Publisher: Southern Music
 3. Jules Demersseman
  Fantaisie sur un theme original for alto saxophone and piano
  Publisher: et cetera productions
 4. Paul Creston
  Sonata opus 19 for alto saxophone and piano,
  parts II. With tranquility & III. With gaiety
  Publisher: Shawnee Press
 5. Jacques Ibert
  Concertino da Camera for alto saxophone and piano reduction
  Publisher: Leduc
 6. Antoniou Theodore
  For solo saxophone (alto saxophone)
  Publisher: Leduc
 7. Paul Maurice
  Tableau de Provence for alto saxophone and piano
  parts  II. Cansoun per ma mio, III. La Boumiano & V. Lou Cabridan
  Publisher: Lemoine
 8. Morton Gould
  Diversions for tenor saxophone and piano reduction,
  parts IV. Ballads and Lovenotes & V. Quicksteps and trios
  Publisher: G. Schirmer
 9. Robert Muczynski
  Sonata opus 29 for alto saxophone and piano
  Publisher: G. Schirmer
 10. Pierre Max Dubois
  Concerto for alto saxophone and piano reduction,
  parts II.Sarabande & III. Rondo
  Publisher: A. Leduc

 

Documenten

Inschrijvingsformulier