Muziekwedstrijd

WERKJAAR 2018-2019: Klassieke gitaar

 

DOEL – ORGANISATIE – JURY – ALGEMENE VOORWAARDEN – WERKEN – NATIONALE COMMISSIE


Doel

De wedstrijd heeft tot doel jonge kunstenaars bij het begin van hun loopbaan te begeleiden en aan te moedigen. Dit gebeurt door het inrichten van een wedstrijd en door het stimuleren van optredens voor de laureaten.

Organisatie van de wedstrijd

De nationale selectieproef zal plaats hebben in de concertzaal van Piano’s Maene, Aragonnestraat, 37 te 1060 Brussel op zaterdag 13 april 2019 van 9.00 tot 20.00 uur. Onmiddellijk na de selectieproef worden de drie kandidaten voor de finale bekend gemaakt en volgt een receptie. Deze proef is vrij toegankelijk voor het publiek. 

De nationale finale zal plaats hebben in de concertzaal van het CC De Zandloper in Wemmel op zondag 12 mei 2019 om 17.00 uur. Na de wedstrijd volgt een Muzikaal Event, waarna prijsuitreiking en receptie.

Toegangskaarten voor deze finale kunnen bekomen worden aan € 25,00 bij Lion Sebastiaan Temmermans via e-mail temmermans@gmail.com en betaling op rekening BE 7340 1894 7341 van Lions Club Brussel Hoofdstad met vermelding “Muziekwedstrijd + naam en e-mailadres”.

Verder kunnen ook kaarten besteld worden via de verantwoordelijken van het district.

Jury

Geert Claessens

Hugues Navez

Camille Plá 

Yves Storms

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Op 1 januari 2019 maximum 23 jaar oud zijn.

2. Belg zijn of Europees ingezetene zijn en reeds minstens 5 jaar in België verblijven op 1 januari 2019.

3. Vóór 9 maart 2019 inschrijven per post of per e-mail bij de voorzitter van de Nationale Commissie "Lions European Musical Competition MD112 Belgium" Jos Roosemont Nimfenstraat 31 te 2800 Mechelen of jos.roosemont@telenet.be met volgende gegevens en documenten

1. adres, telefoon, gsm, e-mailadres

2. curriculum vitae

3. fotokopie van de identiteitskaart of het paspoort

4. een recente foto

5. bewijsstuk van minimum 5 jaar domiciliëring in België voor de kandidaten die niet-Belg zijn

6. titels en componisten van twee werken te kiezen uit de bijgevoegde keuzelijst

7. naam van de pianobegeleider

8. naam van de docenten

4. De kandidaten mogen geen eerste laureaat geweest zijn van een vorige Lions MD 112 wedstrijd voor hetzelfde instrument.

5. Tijdens de selectieproef vertolken de kandidaten het verplichte werk en het werk dat zij als hun eerste keuzestuk hebben opgegeven.

6. In functie van het aantal kandidaten behoudt de Nationale Commissie van de Lions European Musical Competition zich het recht voor preselecties te organiseren.

7. De drie kandidaten die weerhouden zijn voor de finale zullen op de finale hun eerste en hun tweede keuzestuk uitvoeren. De eerste gerangschikte is winnaar van de LEMC van het MD 112 Belgium.

8. De winnaar van het MD 112 Belgium zal op de Europese Lions Wedstrijd het opgelegde werk en twee werken gekozen uit de bijgevoegde lijst vertolken. Deze werken moeten niet noodzakelijk dezelfde zijn als in de nationale wedstrijd.

9. Door zijn deelname legt de winnaar zich de verplichting op deel te nemen aan de Lions European Musical Competition tijdens het Europaforum 2019 te Tallinn Estland.

De kosten verbonden aan de deelname aan de Europese wedstrijd zijn ten laste van het Multiple District 112 Belgium.

10. Om het imago van de wedstrijd en om de muziek in het algemeen te promoten zal de winnaar op eenvoudig verzoek van de Nationale Commissie van de Lions European Musical Competition een gratis concert geven.

Prijzen

Bij de nationale wedstrijd

Eerste prijs € 600,00
Tweede prijs € 400,00
Derde prijs € 200,00

Bij de Europese wedstrijd

Eerste prijs € 5.000,00
Tweede prijs € 3.000,00
Derde Prijs € 2.000,00

WERKEN voor de wedstrijd KLASSIEKE GITAAR


Het verplicht werk


Fernando Sor (Spanish composer, 1778 – 1839) - Grand Solo op. 14 in D major (1822) 

Keuzestukken

1) Johann Sebastian Bach (German composer, 1685 – 1750) - Prelude and Fuga from BWV 998

2) Dionisio Aguado (Spanish composer, 1784 – 1849) - Rondós op. 2  No. 2    

3) Napoléon Coste (French composer, 1805 – 1883) – Le départ, Fantaisie dramatique op. 31 

4) Joaquin Rodrigo (Spanish composer, 1901 – 1999) – Passacaglia and Zapateado from Tres piezas espanolas (1954) 
The score: http://joaquin-rodrigo.com/tienda/partituras-en-papel/un-instrumento/guitarra/tres-piezas-espa-olas-guitar.html

5) Nikita Koshkin (Russian composer, b. 1956) - The Fall of Birds, Andante quasi passacaglia e toccata (1978) 
The score: Edition Margaux   

6) Dušan Bogdanović (Serbian/USA composer, b. 1955) - Six Balkan Miniatures (1991) 
The score: Guitar Solo Publications

7) Jonas Tamulionis (Lithuanian composer, b.1949) - Three or four parts from the Cycle "Reversiones" op. 256  (1998)
II. Lento, rubato 
III. Allegro con fuoco
IV. Viertel = 60
V. Allegro molto 
The Score: Eres Edition No. 2795, Germany

8) Leo Brouwer (Afro/Cuban composer, b. 1939) - Sonata del Decamerón Negro No. 3 (2012) 
The score: Ediciones Espiral Eterna

9) Mikko Heniö (Finnish composer, b. 1948) - Three Preludes from the Cycle "Five Preludes for Guitar" (2013) 
The score: Fennica Gehrman Oy, Helsinki https://www.fennicagehrman.fi/

10) René Eespere (Estonian composer, b. 1953) - In Doubt (2014) 
The Score: Estonian Music Information Centre, http://www.emic.ee/emic-music-store

11) Mauro Giuliani (Italian composer, 1781 – 1829) - Grande Ouverture, op. 61 or Gran Sonata Eroica, op. 150

12) Joaquin Turina (Spanish composer, 1882 – 1949), Sonata op. 61 or Homenaje a Tarrega, op. 69

13) Manuel Maria Ponce (Mexican composer, 1882 – 1948), Sonata Romantica
I. Allegro moderato  
II. Andante espressivo

14) Agustin Barrios Mangore (Paraguayan composer, 1885 – 1944), La Catedral

Documenten

Inschrijvingsformulier