Centennial

De 100ste verjaardag van onze organisatie in 2017 biedt niet alleen de gelegenheid tot vieren, maar was ongetwijfeld het ideaal moment om onze service-inspanningen uit te breiden naar 100 miljoen mensen.

Deze uitdaging kaderde volledig in een wereldwijd actieprogramma met vier specifieke campagnes.

Ons doel bestond er dus in om 25 miljoen jongeren te helpen, om 25 miljoen mensen te behoeden van blindheid of om ze het zicht terug te geven, om ervoor te zorgen dat 25 miljoen mensen niet omkomen van de honger en om 25 miljoen mensen te helpen met milieuprojecten.

Bij het begin van het Lionsjaar 2017-2018 steunden ruim 35 000 clubs reeds meer dan 166 miljoen mensen over de ganse wereld.  Ook werd naast de hogervermelde campagnes sinds kort het 5de programma “Diabetes” gelanceerd.

In welke mate wij de wereld door deze “Centennial Service Challenge” zullen veranderen, zal geëvalueerd worden op het einde van de Internationale Conventie te Las Vegas in 2018.

Een enkele actie kan een leven veranderen.  Maar wanneer 1,4 miljoen lionsleden samenkomen om te dienen, kunnen we de wereld veranderen.

Elke club kan deelnemen aan deze uitdaging door acties verder te zetten of op te starten die kaderen in dit mondiaal programma.  Bijna alle activiteiten van de clubs komen hiervoor in aanmerking.

Bovendien komt een gift aan LCIF in de strijd tegen blindheid of mazelen, voor de slachtoffers van natuurrampen, voor hongersnood evenals voor de jeugd in aanmerking.

Zoals vorig lionsjaar, zal er dit en volgend lionsjaar op elk moment via het MD-secretariaat door middel van het Activiteitenformulier (zie website: http://www.lionsinternational.be/cms/uploads/File/CENTENNIAL/ACTIVITIES%20CENTENNIAL%2 02016%202017.pdf) kunnen gerapporteerd worden over de gerealiseerde acties van de clubs.  Deze worden toegevoegd aan de mondiale realisaties. Een handleiding voor het invullen van het formulier is eveneens beschikbaar op dezelfde website.
De deelnemende clubs krijgen elk jaar een bijbehorende “Banner Batch”.  Voor Leoclubs die meewerken is er een “Waarderingscertificaat” beschikbaar.

Meer info hierover vindt u op:

Nieuwe geëngageerde leden opnemen en behouden is primordiaal voor elke lionsclub en mag zeker niet aan het toeval overgelaten worden.

Het “Centennial Membership Award Programm” beloont en erkent lions en clubs voor het aantrekken en in de club houden van nieuwe leden, evenals voor het opstarten of begeleiden van nieuwe clubs.

Dit programma ging van start op 1 april 2015 en loopt tot eind juni 2018. De erkenningen bestaan uit speldjes, vlagbadges en getuigschriften.

Voor bijzondere prestaties zijn vermeldingen in het internationaal Lionsmagazine of op de LCI-website mogelijk.

Het programma omvat een aantal progressieve niveaus van erkenningen: “Silver”, “Gold” en “Diamond Centennial Lion”.

Ook clubs kunnen gehonoreerd worden voor het verhogen van het ledenaantal: “Premier Centennial Lions Club” of “World Class Centennial Lions Club”. Meer info in verband met deze waarderingen is beschikbaar op: 
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/awards/centennial-membershipawards/index.php

Op 19 januari 2016 werd er vanuit Oak Brook een Nieuwsbrief verspreid met informatie over een derde Centennial programma: het "Lions Legacy Project".

Daarin vraagt men aan de clubs om hun eigen "Blijvend Service Project" te realiseren voor 30 juni 2018. Dit versterkt de band met de gemeenschap en benadrukt de impact van een club op zijn omgeving.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten: een standbeeld inhuldigen, een zitbank schenken aan stad of gemeente, een auto schenken aan een instelling, ...

Wel niet vergeten een lionsembleem en clubnaam op de realisatie aan te brengen.
Ook de lokale pers hierover informeren is een pluspunt.
Meer info met o.a. " Club Centennial Planning Guide" en "Toolbox" op http://lions100.lionsclubs.org/EN/toolbox/centennial-legacy-projects-resources.php.

Op 26 maart 2017 werd 100 jaar dienstbetoon gezamenlijk met de 4 Lions- en Leodistricten gevierd.  Beslist het uniek moment om ons ware imago als serviceclub aan de buitenwereld te tonen en bij te dragen om onze wereld leefbaar te houden voor de volgende generaties.

Tijdens dit Nationaal Actieweekend sloegen we als Lions en Leo's van het ganse land de handen in elkaar. Samen met jeugdverenigingen, familie en vrienden gingen we als inzet voor het milieu de straat op om zwerfvuil op te ruimen.
In de districten A en B werden bovendien in gans Vlaanderen gezamenlijk meer dan 53 000 bomen geplant in samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos en de Bosgroepen.
De viering loopt ook dit Lionsjaar nog verder.

Het Lions Centennial concert van district B initieel voorzien op 10 maart 2018 werd afgelast.
Alvast bedankt voor je interesse in het Centennial gebeuren.


“Alone we can do so little, together we can do so much”

(H. Keller)