District 112 B

Welkom @ Lions Clubs International - District 112 BFacebook


Het district 112 B omvat de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Ons district is onderverdeeld in 12 zones, met elk een zonevoorziter. Clubs kunnen slechts tot 1 zone behoren. Elke club heeft een clubbestuur dat minimaal bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De volledige lijst van clubs kan u hier bekijken.


 

Onder het thema...

SERVICE: BEYOND THE HORIZON

Organiseerde het Global Action Team op 15 september een eerste opleiding voor dit jaar. Noem het een startdag.

Doelstelling: De inzet van onze Lions leden op het vlak van leiderschap, ledenbeleid en vooral dienstbaarheid optimaal inzetten.
Format: een 8-tal workshops
Onderwerpen: 1. Vijftig jaar LCIF praktisch realiseren
2. De inzet van vrouwen in het Lionisme
3. Service anders invullen
4. Het belang van Voedselbanken
5. De inspiratie van jongeren en Leo's
6. Boeiende clubvergaderingen
7. Special Olympics – een Lions activiteit met uitstraling
8. Het belang van GAT voor club en toekomst
Klik hier voor de presentaties
(u dient eerst in te loggen)