Basisdoelstellingen

  1. Kinderen aan de hand van een tekenwedstrijd even te doen stilstaan bij het feit dat vrede een universeel gegeven is.
  2. Kinderen de mogelijkheden geven om in het kader van het thema vrede met hun leerkrachten aan brainstorming te doen.
  3. Tussen de vele uitnodigingen die de scholen krijgen om aan wedstijden en events deel te nemen toch een plaatsje te verwerven, zodat de directie leerkrachten en de ouders op deze uitnodiging ingaan.
  4. De haalbaarheid van dit project te vergroten voor zowel de deelnemende scholen of organisaties als voor Lions Clubs, door ondersteuning van een eenvoudig draaiboek.
  5. Het opzoekwerk via verschillende links te centraliseren en alzo de drempel om te participeren voor de clubs te verlagen.
  6. Het verzamelen en jureren op de verschillende niveaus (club, district, nationaal, internationaal) te stroomlijnen. De jurering overzichtelijk en eerlijk te laten verlopen.
  7. Zoveel mogelijk Lions Clubs bij het project te betrekken.
  8. Door een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering de naambekendheid van deze wedstrijd en de Lions als organisatie te vergroten.
  9. De wedstrijd te evalueren en bij te sturen, door regelmatige evaluatie en bevraging van de clubs binnen het district.

Waarom zou uw club deelnemen?

Dit project is een ideaal middel om uw club meer bekendheid te geven in uw streek of stad; het draagt bij aan een positief imago van de Lions.

Via contacten met scholen en kunstacademies kunt u bv. sociale projecten detecteren om kansarme kinderen te steunen. Bovendien bereikt uw club ook de ouders van de deelnemende kinderen, een belangrijke doelgroep bij het werven van nieuwe leden!

Hier in het kort de taken van de contactpersoon van uw club: