Objectief

Informeren … de Lions leren:

Ageren … de Leo’s aanmoedigen om:

Elke (oud) Leo krijgt korting bij het internationaal lidgeld én al de Leo-jaren worden in rekening gehouden bij het aantal Lions dienstjaren bij het lid worden van een Lions club.